Nelegálny rybolov: EU a USA našli spoločnú reč

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Európska komisárka pre rybolov Maria Damanaki a jej americká partnerka Jane Lubchenco, tajomníčka z NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration Administrator) podpísali historickú dohodu, bilaterálnu zmluvu v boji proti nelegálnemu a neregulovanému rybolovu. Obe strany zaväzuje, aby posilnili monitorovanie úlovkov, zavádza výmenu informácií a dát o nelegálnom rybolove, dáva miestnym autoritám väčšie právomoci v kontrole a monitorovaní úlovkov, ako aj vyzýva i ďalšie krajiny, aby ratifikovali a realizovali dohovor medzinárodnej Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (UN FAO) o rybolove.

Ide o vôbec prvý dokument svojho druhu. Dohoda EU a USA je signifikantná hneď v niekoľkých aspektoch, z ekonomického aj ekologického hľadiska. Zároveň však jasne deklaruje, že úloha štátu v procese zachovania rovnováhy trhu a ochrany životného prostredia, morského ekosystému, je viac ne potrebná.

Posledné štatistiky hovoria, že čierny rybolov stoj ekonomiky ročne od 10 do 23 miliárd dolárov, čo v praxi znamená, že každý piaty úlovok je nelegálny, či nijak nezaznamenaný. K stratám za nelegálne úlovky, ktoré sa premietajú aj do hrubých národných produktov, sa však pridružujú aj úniky za administratívne poplatky, ako sú rybárske licencie, prístavné poplatky, a pochopiteľne, dane.

Ochranári by isto poznamenali, že z ekologického hľadiska je hrozba ešte markantnejšia. Novodobé pirátske hyeny totiž nerešpektujú ani základné pravidlá čistoty lovu, ako je zachovanie prirodzenej diverzity morského ekosystému. Ich úlovky nespĺňajú základné parametre veľkosti, váhy, veku, pričom chránené druhy ničia aj tým, že lovia buď ťarchavé samičky alebo priamo ničia vzácne ikry.

Vplyv nelegálneho rybolovu však cítili nielen vlády, ale aj miestne rybárske komunity, ktorým piráti brali prácu. Registrovaní rybári totiž len ťažko podliezli ceny za úlovky od pirátov. A zakázané druhy rýb, pri strachu zo straty licencie, teda celého živobytia, nelovia a teda ani nepredávajú na čiernom trhu. To, že poet poctivých rybárov len v USA rapídne klesal, dokumentujú aj vládne dáta, mapované od roku 1996 do 2007. Počet registrovaných komerčných lodí klesol zo 120 000 na 42 000. To bol tiež jeden z varových signálov, keď miestne autority začali s prísnymi preventívnymi opatreniami, regulovaním lovu a rybárskym moratóriom. Prv výsledky ukazujú, že v USA sa v roku 2010 zrazu zvýšil počet registrovaných úlovkov o viac ako 200 miliónov libier a všetky rybárske komunity zaznamenali tiež nárast hodnoty úlovkov.

Nelegálny rybolov je kriminálny čin a našou povinnosťou je vykonať všetko, aby sme ho zastavili, poznamenala eurokomisárka Damanaki a dodala: „Táto bilaterálna dohoda nám to pomôže vykonať, keď spojíme sily USA a EU. Pritlačíme zločincov, aby skočili so svojimi špinavými obchodmi.“

Faktom je, e Spojené štáty a Európska únia sa vo svetovom meradle radia na prvé a tretie miesto v importe rýb a morských produktov. Už len z tohto hľadiska je význam ich dohody veľmi veľký.

Autorka je redaktorkou World Business Press Online vo Washingtone