Nové písmo pre Európu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

transitions online, tol

 

Bulharsko bude po Grécku druhou členskou krajinou EÚ, ktorá nepoužíva latinku, a prvou, ktorá používa cyriliku, pochádzajúcu zo stredovekej bulharskej ríše.

EÚ má dnes 20 oficiálnych jazykov Nadchádzajúci vstup Bulharska a Rumunska a zavedenie Írčiny ako oficiálneho jazyka od 1. januára 2007 tento počet zvýši na 23, no Bulharsko je jediná krajina, ktorá nepoužíva latinku ani grécku abecedu.

Cyrilika sa používa v ôsmich slovanských európskych krajinách – v Rusku, Bielorusku, na Ukrajine, v Bulharsku, Macedónsku, v Srbsku, Čiernej Hore a Bosne – či už ako jediná abeceda alebo spolu s latinkou. V niektorých neslovanských sovietskych republikách touto abecedou píše populácia, ktorá hovorí lokálnymi nárečiami.

Cyrilika sa vyvinula z hlaholickej abecedy, ktorú vyvinuli okolo roku 855 dvaja byzantskí učenci, slovanskí bratia svätý Cyril (počas svojho života známy ako Konštantín) a svätý Metod.


Celý text analýzy v anglickom jazyku bol uverejnený na portáli Transitions Online 14. júla 2006.