Nové príležitosti pre rumunsko-moldavské vzťahy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Vzťahy medzi Rumunskom a Moldavskom sa značne zlepšili od parlamentných a prezidentských volieb, ktoré sa konali v Rumunsku v roku 2004, hoci sa v nich počas uplynulých mesiacov dalo badať určité napätie. Spôsobilo to zblíženie medzi Ruskom a Moldavskom spolu so zavedením nových obmedzení pre Moldavcov zo strany Rumunska po jeho vstupe do Európskej únie, ktoré sa týkali najmä obchodnej činnosti a cestovania. Autor na pozadí tejto situácie hodnotí všeobecné zásady rumunskej zahraničnej politiky voči Moldavsku a načrtáva niekoľko praktických podnetov na zlepšenie vzájomnej spolupráce.

Autor tvrdí, že hoci Rumunsko už podniká kroky na vyrovnanie vplyvov, ktoré pôsobia na jeho vzťahy s Moldavskom od vstupu Rumunska do EÚ, v oblasti zlepšovania vzťahov by mohlo byť však urobené ešte viac. Za top prioritu označil potrebu zaoberať sa veľkým dopytom po rumunských vízach a rumunskom občianstve.

Autor tvrdí, že Európska susedská politika (ESP)sa nevyrovnala politickému a ekonomickému vplyvu, ktoré má na Moldavsko Rusko, čo je podstatným faktorom zhoršovania rumunsko-moldavských vzťahov.

Autor hovorí, že stimuly ponúknuté ESP neboli zďaleka dostatočné na to, aby zaistili nezvratnosť demokratizácie alebo trvalého procesu ekonomických reforiem v Moldavsku. Rumunské úsilie je preto v tomto ohľade veľmi vítané.


Plné znenie analýzy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.