Obchod namiesto vojny

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Keď vo štvrtok prezident Obama predstavil vo Washingtone novú víziu obrannej stratégie USA pre 21. storočie, z ktorej – v skratke povedané – vyplýva, že USA sa namiesto Európy sústredia na Áziu a konkrétne v nej na Čínu, reakcie zo starého kontinentu na seba nenechali dlho čakať. Komentáre (nielen niektorých slovenských) denníkov oplakávali zmenu stratégie, ktorá vraj zapríčiní vojenské vákuum a vydá Európu napospas vplyvu Ruska. Odozva aj z politických kruhov musela zaznieť v piatok veľmi silno aj vo Washingtone, lebo zahraničným novinárom boli hneď, netradične v sobotu, rozoslané pozvánky na pondelňajšiu mimoriadnu tlačovku so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí pre európske záležitosti Philipom Gordonom a Juliannou Smithovou, ktorá má zas Európu na starosti v Pentagone.

Celá tlačovka sa niesla v duchu upokojovania a vysvetľovania, že nič mimoriadne sa nedeje. No Philip Gordon pri otázke World Business Press online, či vzhľadom na dlhovú krízu v Európe nie je načasovanie oznámenia zmeny stratégie trošku nešťastné, nezabudol pripomenúť, že podobné rozpočtové problémy ako EÚ má aj USA. „Každý vie, že uťahovanie opaskov a krátenie rozpočtov je na programe dňa, ale rovnako Európa ako aj USA, musíme zostať verní svojim záväzkom v NATO, záväzku vyplývajúceho z článku 5 a byť schopní podniknúť nutné globálne misie,“ uviedol Gordon. Julianne Smithová potom dodala, že šancou na zabezpečenie vojenských záväzkov pri znižujúcich sa rozpočtoch je tzv. Smart Defense, keď v rámci aliancie má každý štát svoje vojenské špecifiká, ktoré nie sú duplicitné, ale vzájomne sa dopĺňajú a ich kombináciou možno dosiahnuť rovnaký efekt za menej peňazí.

Kým Američania chcú riešiť nutnosť znižovania vojenských rozpočtov „múdrou obranou“, pod ktorou si predstavujú lepšiu koordináciu a rozdelenie úloh medzi jednotlivými armádami, Európa by mala predložiť svoju vlastnú víziu.

Na rozdiel od tej americkej tá európska by sa však nemala opierať o zbrane. Európska vízia obrannej stratégie by mala klásť dôraz na to, aby k nutnosti použitia článku 5, teda spoločnej odpovede NATO na útok na jedného z členov, nikdy ani nemuselo dôjsť. Keďže mier sa nedá zabezpečiť vojnou, čarovným prostriedkom európskej obrannej stratégie by nemala byť armáda, ale diplomacia. Múdra obrana v európskom poňatí by nemala znamenať múdre zbrane, ale skôr múdre politické kroky a dohody, ktoré by zabezpečili, aby sa žiadne – ani múdre – zbrane použiť nemuseli. Dobrým príkladom a návodom ako to dosiahnuť napríklad aj vo vzťahoch s Ruskom, je nemecko-čínska ekonomická spolupráca. Bilaterálne obchodné dohody – pri ktorých Európa dodáva kombináciu know-how a vzdelanej kvalifikovanej pracovnej sily, teda kvalitu a druhá strana suroviny a schopnosť nasadiť kvantitu pracovných síl – nemusia byť výlučne receptom nemecko-čínskej spolupráce. Podobný vzorec začal už pred rokmi uplatňovať nemecký kancelár Gerhard Schroeder pri spoločných projektoch s Ruskom. Okrem obojstrannej ekonomickej výhodnosti týchto projektov, nezanedbateľný je aj ich nepriamy vplyv na šetrenie armádnych výdavkov v krajinách EÚ.

Zjednodušene povedané,- nie je v záujme Číny bombardovať nemecké závody, kde sa vyrábajú produkty na ich trh, nie je v záujme Ruska zničiť ropovod na území EÚ, ak v ňom bude bublať ruská ropa za ktorú budú do Moskvy prúdiť európske peniaze. Toto sa volá múdra obrana – a k nej viac zbraní než Európa má, naozaj nie je potreba. Namiesto nich treba použiť um, obchodné dohody a ekonomickú diplomaciu.

Európa by preto nemala oplakávať zmenu americkej obrannej stratégie. Zníženie počtu amerických vojakov v Európe, čo Philip Gordon vtipne vysvetlil tak, že americkí vojaci dislokovaní v EÚ, avšak bojujúci v Afganistane, sa už po skončení misie nebudú vracať na európske základne, je v skutočnosti šancou. Šancou uviazať európskych jastrabov na kratší motúz a ich posadnutosť armádou nahradiť ekonomickou diplomaciou mierových holubíc.

Autor je senior editorom World Business Press online vo Washingtone