Oberá nás prehlbovanie európskej integrácie o suverenitu?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Hoci v týchto dňoch už väčšina z nás žije dovolenkami, rád by som sa obzrel za posledným, júnovým summitom Európskej únie, ktorý mal v programe prehlbovanie hospodárskej a menovej únie. A hoci nešlo o jeho nosnú tému – tou boli predovšetkým opatrenia na podporu zamestnanosti mladých – spravili sme predsa len ďalší krok na ceste k posilňovaniu takzvaného Bruselu.

Niektorí rutinne bijú na poplach a varujú pred stratou národnej suverenity. Pozrime sa teda na to, či naozaj strácame suverenitu, keď európske rozhodovacie právomoci v niektorých oblastiach silnejú. Skúsme byť pritom vecní.

Kríza jednoznačne odhalila viaceré trhliny európskej konštrukcie, osobitne pokiaľ ide o eurozónu. Vytvorili sme euro, no nevytvorili sme dostatočne silné nástroje, prípadne inštitúcie, o ktoré by sa spoločná mena mala oprieť. No a práve tieto nedostatky sa postupne snažíme odstrániť.

Ako je známe, prvý krok smeruje k vytvoreniu jednotného dohľadu nad bankami eurozóny. Práve tam udrela kríza extrémne silno a podčiarkla prepojenosť bánk. Výlučne národný bankový sektor je dnes v podstate chiméra. V takomto prostredí – lebo trend vzájomnej prepojenosti sotva zvrátime – je hlbšia integrácia v podobe spoločných európskych orgánov skôr nevyhnutná, ak chceme minimalizovať hrozbu, že každá krajina dohliadne na zdravie svojich bánk trochu inak.

Pre krajiny ako Slovensko, kde je drvivá väčšina bankového sektora vo vlastníctve zahraničných matiek, je to navyše spôsob, ako mať vplyv na dianie za vlastnými hranicami. Cez formovanie európskych rozhodnutí – jednotný bankový dohľad totiž bude zahŕňať aj slovenské oči – môžeme súčasne dbať na naše suverénne záujmy.

V dohľadnej budúcnosti očakávame integračný posun i v ďalších oblastiach – pri formulovaní hospodárskych politík či príprave rozpočtov, ktoré sú obzvlášť citlivé skrze tému daní. Tvrdenia, že nevolení úradníci z Bruselu nám plánujú nadiktovať rozpočet riadok po riadku, by boli nepravda.

Predstavte si skôr líniu odborníkov, strážcov, ktorí majú jediný cieľ  – včas upozorniť a elimimovať všetko rizikové, aby sme neublížili ekonomike a v konečnom dôsledku nám všetkým, občanom. No a povedané menej obrazne – prečo pohrdnúť cennou expertízou len preto, že je z európskej úrovne?! Podobne ako v prípade bánk, skúsme z nej vyťažiť na prospech stability nášho domáceho priestoru.

Spomínané dva príklady sú, pochopiteľne, len zlomok toho, čo nás v bližšej či vzdialenejšej budúcnosti čaká a téma suverenity je obsiahnutá v každej zásadnejšej zmene. Mojím zámerom pritom nie je navodiť dojem, že naše suverénne rozhodovanie ostáva nedotknuté a nedotknuteľné. To by takisto nebola pravda. Chcem však naštrbiť generalizujúce démonizovanie väčších rozhodovacích právomocí európskych inštitúcií a dojem, že by sme prestávali byť suverénnym štátom.

Autor je štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Čítajte viac:

Peter Javorčík: Európske fondy – potrebné a zatracované?