Odlišné perspektívy Európskej susedskej politiky

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Politiky Európskeho spoločenstva voči jeho susedom sú kľúčovým doplnkom integračného procesu, najmä od konca bipolarity v Európe a od kedy narastajú politické ambície európskeho projektu. Tradičná európska susedská politika čelí v novom miléniu zmenám nielen vnútri, ale aj mimo Európy. Najväčšie rozšírenie o 10 nových členských krajín EÚ, ktoré sa zvykne označovať aj ako big bang, bolo dokončené v máji 2004. Toto rozšírenie zmenilo susedov EÚ: v súčasnosti medzi nich patrí Rusko, Bielorusko, Ukrajina a Blízky východ (keďže členmi sa stali Malta a Cyprus). Práve toto bol dôvod pre zdôrazňovanie politicky šedých oblastí a rôznych úrovní ekonomickej prosperity a integrácie v geografickej oblasti medzi EÚ a Ruskom. Smerom dovnútra prispelo posledné rozšírenie k vyčerpaniu západoeurópskych spoločností, čo následne skomplikovalo vstup ďalších krajín (ide najmä o Turecko a krajiny Západného Balkánu).

Európska susedská politika (European Neighbourhood Policy – ENP), spustená v roku 2003 a 2004 je odpoveďou na tieto vnútorné a vonkajšie výzvy, pretože susedom na juhu a na východe ponúka nové formy spolupráce bez prísľubu priameho členstva v Únii. Analýza ďalej ponúka detailne zamerané porovnanie perspektív z pohľadu Európskej komisie, Francúzska, Nemecka, Poľska, Ukrajiny a Moldavska.

Plné znenie analýzy je dostupné v anglickom jazyku na tejto linke.