Plán pre Európu?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

transitions online, tol

 

Práve keď sa zdalo, že vzťahy medzi Srbskom a EÚ dosiahli dno, Európska komisia poskytla srbským úradom trochu priestoru po tom, čo premiér Vojislav Koštunica predstavil ministrom EÚ 17. júla v Bruseli plán svojej vlády dolapiť vojnového zločinca Ratka Mladiča.

Trojstranový plán zahŕňa časti o bezpečnosti, verejnej mienke, a právnych aspektoch Mladičovho zatknutia, a v Bruseli vzbudil nádeje, že problém sa konečne rieši.

Belehrad dychtí po obnovení rokovaní o Stabilizačnej a asociačnej zmluve (SAD), ktoré boli pozastavené v máji kvôli nedostatočnej spolupráci Belehradu s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY) v Haagu. SAD bude prvým formálnym krokom Srbska na ceste k potenciálnemu členstvu v EÚ.

Od pozastavenia rokovaní o SAD sa perspektívy budúcich rokovaní zmenili, pretože Čierna Hora po úspešnom referende o nezávislosti z 21. mája vystúpila zo štátnej únie so Srbskom. EÚ teraz bude viesť samostatné prístupové rokovania s oboma republikami – no podmienka plnej spolupráce s ICTY zostáva.


Celý text analýzy bol uverejnený na portáli Transitions Online 19. júla 2006.