Podpora demokracie prostredníctvom občianskej spoločnosti

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

CEPS, logo

 

Európska únia úspešne podporila demokratizáciu vo svojich nových členských štátoch na východe Európy a v kandidátskych krajinách. Teraz sa musí viac angažovať v tých postkomunistických krajinách, kde demokratizácia nebola dokončená, alebo bola pozastavená. Táto štúdia presadzuje názor, že občianska spoločnosť by mala patriť na čelo priorít EÚ pri podpore demokracie u východných susedov Únie a vyzýva k strategickému a diferencovanému prístupu, cielenému podľa stupňa demokratizácie jednotlivých krajín.

Práca sa zameriava na tri krajiny, ktoré predstavujú tri typy východného susedstva: Ukrajina, ktorá sa po Oranžovej revolúcii stala re-tranzitnou krajinou; Moldavsko, kde je možné pozorovať predĺženú transformáciu; a Bielorusko, jednoznačná diktatúra. Jednu z dobre známych prekážok zvýšenia podpory občianskej spoločnosti v týchto krajinách zo strany EÚ predstavujú byrokratické procedúry programov finančnej pomoci.


Celý text analýzy v anglickom jazyku bol uverejnený na stránke Centra pre európske štúdie (CEPS) vo februári 2006.