Pokračovanie procesu európskej integrácie na Balkáne

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Európania po prijatí Bulharska a Rumunska do EÚ získajú dvoch chudobných a navyše skazených príbuzných. V prípade ostatných balkánskych štátov sa vyhýbajú formulovaniu jednoznačnej odpovede, čo sa týka termínu ich prípadného vstupu.

Európska komisia odporúčala vstup Bulharska a Rumunska 26. septembra 2006, toto rozhodnutie ešte musia schváliť štyri z 25 národných parlamentov. Následne musí s prijatím súhlasiť summit členských štátov.

Panuje však konsenzus, že počet členských štátov sa od Nového roku rozšíri z 25 na 27. Bulhari a Rumuni teda budú smieť používať popri národných vlajkách aj vlajku EÚ. Symbolika EÚ prestane pre nich mať iba dekoratívnu platnosť. Vstupom na územie oboch štátov sa cudzinec ocitne pod jurisdikciou EÚ, t. j. mocnosti, ktorá zahŕňa približne pol miliardy občanov, čo je viac ako v USA, Rumunsko aj Bulharsko sa stanú súčasťou územia so silnou a konkurencieschopnou ekonomikou, s jednotným trhom a spoločnými vojenskými jednotkami. Čo však v skutočnosti o Bulharsku a Rumunsku hovorí „Európa“?

Ako vidia príchod ďalších tridsiatich miliónov „nových občanov,“ s ktorými budú zdieľať chlieb a osud? Nových členov vnímajú ako partnerov, ktorých hrubý domáci produkt dosahuje iba jednu tretinu európskeho priemeru, pričom navyše pritiahnu kriminalitu, ktorej veľkosť trojnásobne prevyšuje európsku úroveň a zároveň sklon ku korupčnému správaniu, pretože balkánsky priestor, odkiaľ prichádzajú Bulhari a Rumuni do EÚ, je stereotypne považovaný z hľadiska plnenia pracovných povinností za nedôveryhodný.

Aká bude budúcnosť ostatných balkánskych štátov – Bosny a Hercegoviny, Srbska a Kosova, Chorvátska, Macedónska a Albánska?

V európskej tlači sa čoraz častejšie objavuje výraz „balkánska čierna diera“ s narážkou na to, že v uvedenom problematickom priestore sa objavia nové problémy vtedy, ak sa zosilní kampaň proti organizovanému zločinu v Bulharsku a Rumunsku. Pointa spočíva v tom, že sa v Bruseli uvažuje o prijatí rozhodnutia o „chladničke pre Západný Balkán.“ Toto stanovisko avizoval predseda EK José Manuel Barroso. Naznačuje to, že panuje názor, že Európska únia už prekročila vlastné možnosti ďalšieho rozširovania.


Spoločnosť pre strednú a východú Európu: Pokračovanie procesu európskej integrácie na Balkáne