Politická klíma v Bielorusku pred prezidentskými voľbami

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

IVO, partner, think tank

 

Verejnú mienka v Bielorusku v súčasnosti charakterizuje prevládajúce prispôsobenie občanov súčasnej politickej a hospodárskej situácii, kde sú zriedkavé prejavy entuziazmu, no i odporu. Väčšina ľudí neočakáva, že zmena termínu volieb by mohla mať nejaký vplyv na výsledok volieb. Dôvera v spravodlivosť volieb je relatívne nízka. Iba tretina Bielorusov verí, že voľby budú úplne slobodné a spravodlivé. Tí respondenti, ktorí pochybujú o tom, že nadchádzajúce prezidentské voľby by mohli naplniť vysoké štandardy slobody a spravodlivosti, uprednostňujú „mäkšie preventívne opatrenia“ ako nezávislý monitoring volebného procesu (79%), paralelné sčítanie hlasov (71%) a predbežné sčítanie hlasov (63%) než radikálnejšie spôsoby kolektívneho protestu ako masové protestné zhromaždenia (43%) a generálny štrajk (36%).

Väčšina ľudí v Bielorusku by ocenila, ak by mimovládne organizácie mohli monitorovať proces volieb a informovať občanov o nezávislých či opozičných kandidátoch, zatiaľ čo viac ako štvrtina z nich (28%) je presvedčených, že mimovládne organizácie by mali mobilizovať občanov k protestom v prípade volebného podvodu. Aktivity mimovládnych organizácií sú však zatiaľ v bieloruskej spoločnosti málo viditeľné.


Celá analýza v anglickom jazyku bola uverejnená na stránke Inštitútu pre verejné otázky 21. februára 2006.