Preraziť sklenený strop

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

EÚ má dlhú históriu podpory rovnosti medzi mužmi a ženami a Európa môže byť hrdá na pokrok, ktorý za posledné dekády dosiahla. Podľa európskej legislatívy ženy nesmú byť diskriminované na základe pohlavia. Európske pravidlá tiež garantujú jednotné minimálne práva pokiaľ ide o rodičovskú dovolenku. Dnes predstavujú 60 % absolventov univerzít ženy. Napriek ekonomickej kríze je dnes zamestnanosť žien na úrovni 62 %, čo je nárast oproti roku 1997, kedy to bolo len 55 %.

Na vysokých pozíciách vo firmách ale ženy stále narážajú na neviditeľnú prekážku, akýsi sklenený strop, ktorý im bráni v kariérnom postupe. Dnes dominuje správnym radám firiem len jedno pohlavie. Na Slovensku je zastúpenie žien 13, 5 %, čo je len tesne pod európskych priemerom na úrovni 13, 7 %.

Napriek intenzívnej verejnej diskusii a niektorých dobrovoľných iniciatívach na národnej a európskej úrovni sa situácia výraznejšie nezmenila. V marci EK predstavila správu o situácii žien vo vedení firiem, ktorá ukázala len malý pokrok – nárast o 1,9  percentuálneho bodu od októbra 2010 do januára 2012.

Dlhodobý nárast za poslednú dekádu je pritom priemerne len 0,6 za rok. Navyše len Francúzsko je zodpovedné za polovicu uvedeného rastu celej EU tým, že zaviedlo v roku 2011 legislatívne kvóty na národnej úrovni.

Pokrok vidíme len v krajinách, kde boli zvedené kvóty. Týmto tempom by trvalo ďalších 40 rokov, kým by sme vo firmách dosiahli rodovo vyvážené zastúpenie, teda aspoň na úrovni 40 %.

Je čas dokončiť, čo sme začali pred 50 rokmi. Preto my, komisári zodpovední za portfóliá spravodlivosť, priemysel, hospodársku súťaž, hospodárske záležitosti, vnútorný trh a zamestnanosť navrhujeme legislatívu, ktorá pokrok urýchli.

Naša motivácie je jasná: V týchto hospodársky náročných časoch – keď musíme okrem finančnej krízy čeliť výzvam v podobe starnúcej populácie a chýbajúcich zručností je o to dôležitejšie vedieť využiť zručnosti oboch pohlaví – mužov aj žien.

Už jedenásť členských štátov EÚ (Belgicko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Španielsko, Portugalsko, Dánsko, Fínsko, Grécko, Rakúsko a Slovinsko) si to uvedomilo a začali konať zavedením rôznych druhov pravidiel, ktoré majú pomôcť vyrovnanejšiemu zastúpeniu vo vedení firiem. Avšak diferencovaný prístup v tak dôležitej sociálnej a ekonomickej otázke môže mať vplyv na náš jednotný trh.

Spoločnosti potrebujú koherentný, spoľahlivý a právny rámec, najmä ak chcú podnikať na jednotnom trhu EÚ. Náš návrh má preto ambíciu vytvoriť celoeurópsky rámec, ktorý udá smer pre tvorcov politík na národnej úrovni a zabezpečí právnu istotu pre firmy.

Nie je to len o biznise. Je to aj o občanoch, ktorí súhlasia s tým, že by sa súčasná situácia mala zmeniť: podľa nedávneho prieskumu Eurobarometer až  88 % Európanov a 79 % Slovákov si myslí, že za predpokladu rovnakej kvalifikácie by mali byť ženy zastúpené na vedúcich pozíciách rovnako. Pre pravidlá zahŕňajúce kvóty tak máme v Európe pomerne silnú podporu.

Kľúčovým slovom je „kvalifikácia“. S veľkou starostlivosťou sme koncipovali návrh smernice, pretože na jednej strane chceme presadzovať väčšiu rovnosť vo vedení firiem, no na druhej strane nechceme a nebudeme diskriminovať individuálnych kandidátov, ktorí sa uchádzajú o konkrétnu pozíciu v spoločnosti.  Aj podľa nových pravidiel zostanú schopnosti a kvalifikácia kľúčovým predpokladom pre obsadenie dozorných rád.

(Pozn.: Redakčne krátené)

Autori:

Podpredsedníčka Európskej komisie Viviane Redingová zodpovedná za oblasť spravodlivosti

Podpredseda EK Antonio Tajani, zodpovedný za oblasť priemyslu

Podpredseda EK Joaquín Almunia, zodpovedný za hospodársku súťaž

Podpredseda EK Olli Rehn, zodpovedný za hospodárske záležitosti

Michel Barnier, eurokomisár pre vnútorný trh

Lázsló Andor, eurokomisár zodpovedný za zamestnanosť