Prestrelka, v ktorej ide o veľa

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Spochybnil dokonca konzistentnosť nemeckých snáh o záchranu spoločnej meny. A to sú tvrdé slová, vzhľadom na to, že smerujú ku krajine, ktorej parlament len tesne predtým schválil najväčší príspevok k záchrane Grécka a stabilizácii eurozóny.

Samozrejme, v tejto hre ťažko nájsť niekoho bez viny. Bolo to Nemecko spolu s Francúzskom, kto prispel k uvoľneniu pravidiel paktu (čo neznamená, že jeho pravidlá boli pôvodne nastavené správne). Keď členské krajiny zablokovali snahu komisie o potrestanie Paríža a Berlína za porušovanie pravidiel, významne prispeli k strate dôveryhodnosti sankcií, ktoré už obsahuje aj súčasná legislatíva. Vďaka obavám členských krajín zo "straty suverenity" a "vytvárania superštátu" pretrval stav, ktorý nedáva spoločným európskym inštitúciám dostatočné nástroje kontroly a vládam dovoľuje podvádzať (rôzne ideologicky motivovaná eurofóbia značnej časti politických elít z tzv. "nových členských krajín" k tomu prispela svojím dielom). Na druhej strane, za posledných niekoľko rokov komisia v tejto oblasti rezignovala na úlohu obrancu komunitárnych záujmov. Dostala sa do vleku "národných záujmov". Od jesene 2004 stojí na jej čele Barroso. Možno sa "neprevinil" aktívnou účasťou na tomto vývoji – určite je však vinný z pasívneho prizerania sa. Nedokázal sa prejaviť ako európsky líder.

Nemožno poprieť, že nemecké návrhy v sebe skrývajú jedno veľké riziko – možno by si vyžiadali reformu zmlúv. A to, po zložitom procese prijímania a ratifikácie Lisabonskej zmluvy, nie je príťažlivá predstava. Z tejto vážnej situácie však pravdepodobne nevedie nejaká "ľahšia" cesta.

Článok bol uverejnený v denníku Pravda