Príprava pôdy!

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

V piatok 14.júna 2013 ma 193 členských štátov OSN jednohlasne zvolilo na post predsedu 68.zasadania Valného zhromaždenia OSN. Chvíle, keď som sa chystal prevziať obrovskú zodpovednosť a zároveň urobiť  ďalší krok na ceste, ktorá sa vlastne začala čistou zhodou okolností, boli pre mňa dojemné.  

Ako som kráčal k pódiu, aby som predniesol svoj prvý prejav po zvolení, vrátil som sa späť do časov mojej mladosti, kedy pre mňa diplomacia ešte nebola budúcnosť, ktorú som si zamýšľal vybrať – v skutočnosti som sa snažil o kariéru v medicíne. Osud – alebo v tomto prípade dva náhodné rozhovory – presmerovali moju cestu k diplomacii. Prvá konverzácia sa odohrala v lete po tom, čo som ukončil doktorandské štúdium v bioinžinierstve. Mal som to šťastie stretnúť sa s ministrom zahraničných vecí (a budúcim premiérom) mojej krajiny, ktorý navrhol, aby som na jeden rok zvážil využitie môjho netypického vzdelania v službách Spojených národov.       

Pôvodne som ponuku prijal ako zaujímavú kariérnu pauzu a naďalej som zamýšľal pokračovať v oblasti medicíny. Mal som to v pláne niekoľko mesiacov, až kým som jedného dňa nevkročil do konferenčnej miestnosti a nestal sa svedkom druhej náhodnej konverzácie, ktorá sa dnes bežne odohráva – lingua franca – v celom systéme OSN: skupina delegátov diskutovala o vplyvoch klimatických zmien.   

Skutočne mi to zmenilo život. Ako som tam stál a počúval tú diskusiu, zrazu som si plne uvedomil, že otázky prežitia sa netýkajú len kompetencií lekárov. Po prvý krát som mal pocit, že v diplomacii  by som mohol slúžiť rovnako dobre ako v nemocnici.  

V ten istý rok som sa zúčastnil na stretnutí o klimatických zmenách, kde sa delegáti pripravovali na Summit Zeme v Riu v roku 1992, ktorý silne ovplyvnil moje myslenie. Ako sa neskôr ukázalo, klimatické zmeny, aj kľúčové témy  summitu v Rio, najmä trvalo udržateľný rozvoj, formovali moju kariérnu cestu a dúfam, že budú hrať významnú úlohu aj počas môjho predsedníctva 68.zasadania Valného zhromaždenia OSN.

Počas môjho funkčného obdobia naštartujú Spojené národy smerovanie s potenciálom viesť ľudstvo niekoľko nasledujúcich desiatok rokov: definovanie kritérií rozvojovej agendy po roku 2015. Pravdepodobne to bude doteraz najodvážnejšou a najťažšou úlohou Organizácie, stanovenou na pozadí rýchlo sa meniaceho sveta so stále novými výzvami.  

Z tohto dôvodu som tému „Rozvojová agenda po roku 2015: Príprava pôdy!“ určil za myšlienku 68.zasadania. Ďalej som sa rozhodol zorganizovať niekoľko podujatí a tematických diskusií počas celého zasadania na pomoc členským štátom a ďalším relevantným aktérom pri definovaní kritérií, ktoré sformujú túto agendu. S týmto cieľom sme ja a môj tím identifikovali niekoľko kľúčových otázok na zváženie s nádejou, že budú našu prácu inšpirovať, ako budeme postupovať. Zahŕňajú:     

  • Akú úlohu by mali hrať ženy, mladí ľudia a občianska spoločnosť v novej rozvojovej agende? 
  • Ako do nej môžeme začleniť ľudské práva a podporiť uplatňovanie zákona?
  • Ako môžeme čo najviac zvýšiť prínosy spolupráce krajín, trojstrannej spolupráce a informačných a komunikačných technológií pre rozvoj?
  • Ako môžeme posilniť nové a už existujúce partnerstvá pre lepšie výsledky v oblasti rozvoja?
  • Ako môžeme podporiť stabilné a mierové spoločnosti tak, aby z prínosov rozvoja mohli mať úžitok všetci ľudia, bez toho, aby žili v strachu?
  • Ako môžeme riešiť pretrvávajúce problémy v oblasti vody, hygienických podmienok a trvalo udržateľnej energie?  

Počas týchto debát a podujatí na vysokej úrovni budú mať členské štáty OSN a ďalší relevantní aktéri príležitosť podeliť sa o svoje myšlienky a robiť zásadné rozhodnutia. Výrazne povzbudzujem k ich aktívnej účasti a zapojeniu sa všetkých. Koniec koncov, ak máme v tejto výzve, ktorú sme si sami stanovili, uspieť, budeme potrebovať nové myšlienky, nadšenie a duch kompromisu pre väčšie dobro.       

Doteraz súbežne prebiehalo niekoľko súvisiacich procesov, každý s podobným zámerom. Stále prebiehajú diskusie o urýchlení plnenia Miléniových rozvojových cieľov, cieľoch v oblasti klimatických zmien a trvalo udržateľnom rozvoji. Mojou métou je začať proces, ktorý vytiahne to najlepšie z každého, čo v konečnom dôsledku vyvrcholí v najefektívnejšej, najrealizovateľnejšej a najinšpirujúcejšej rozvojovej agende, akú je možné zostaviť. Teraz, začiatkom septembra, nastal čas seriózne a cielene otvoriť debatu o rozvojovej agende po roku 2015.       

Počas mojej nie úplne priamej cesty k diplomacii si veľmi dobre uvedomujem jedinečné príležitosti, ktoré mi život doprial, aby som v nich mohol poslúžiť. Pre 68.zasadanie len jednoducho žiadam, aby sme sa spoločne snažili tak, aby sme všetci spolu mohli dospieť k zmene a prispieť tak k trvalo udržateľnejšej budúcnosti pre všetkých.   

Autor je predsedom 68. Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov