Priveľa hlasov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Predseda Komisie Barrosoa a stály predseda Rady Herman Van Rompuy sa dohodli, kto bude zastupovať EÚ na najbližšom summite G20. Pôjdu obaja. Hoci hovorkyňa komisie zdôraznila, že je to cielené rozhodnutie, ktoré má zabezpečiť „plnú koherentnosť, komplementárnosť a jasnosť v spôsobe, akým pristupujeme k medzinárodným stretnutiam, dosahujúc cieľ, aby EÚ hovorila jedným hlasom“, „dvojhlavé“ riešenie je aj výsledkom „súťaže o teritórium“ medzi dvoma hlavnými predstaviteľmi Únie.

Keď už mal José Manuel Barroso istých ďalších päť rokov na čele Komisie, snažil sa zabezpečiť, aby mu novovytvorené posty stáleho predsedu Rady a Vysokej predstaviteľky odkrojili čo najmenej z „vonkajších“ kompetencií. Na druhej strane, ani Van Rompuy sa pravdepodobne nechce stať iba administrátorom Rady. Dohodu o spoločnej účasti na G20 môže počítať za jedno z prvých malých víťazstiev.

„Dvojhlavá“ reprezentácia EÚ na strategickom globálnom fóre je aj výsledkom inštitucionálnej štruktúry. Van Rompuy nie je „šéfom“ Barrosa, a neplatí to ani naopak. Lisabonská zmluva nedala Únii žiadneho „prezidenta“, len stáleho predsedu Rady, ktorý zastupuje EÚ v oblastiach s medzivládnych charakterom – teda v zahraničnopolitických a bezpečnostných otázkach. V „komunitárnych“ je naďalej šéfom Barroso. Viacero prioritných tém však leží v ich prieniku – napríklad energetická bezpečnosť, zdroje strategických surovín a podobne. V nich si budú Barroso a Van Rompuy rozdeľovať kompetencie prípad od prípadu. Výsledok bude závisieť aj od ochoty členských krajín prenechať priestor „Bruselu“ (ergo – dať iniciatívu „komunitárnej“ Komisii, nie „medzivládnej“ Rade).

Potiaľ by bolo viac-menej v poriadku. Dvojjediný spoločný hlas je dôsledkom prekrývania komunitárneho a medzivládneho princípu, v konkrétnej rovine bude záležať od politickej váhy Barrosa a Van Rompuya. Problémom však je, že nebudú jedinými hlasmi, ktoré budú na fóre najdôležitejších svetových ekonomík hovoriť „za Európu“. G20 zdedila tradičných európskych členov G8 – Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Veľkú Britániu. Mimoriadne miesta na summitoch G20 si vydobylo aj Španielsko a Holandsko. Každá z týchto krajín vraj chce, aby EÚ  hovorila „jednotným hlasom“. Každá z nich sa však snaží, aby popri „jednotnom hlase“ zaznel aj jej samostatný. Každá tak vlastne jednotný hlas oslabuje.