Prvé kroky Kaliningradu do EÚ?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

café babel

 

Kaliningrad bol hlavným mestom Východného Pruska a niesol nemecký názov Königsberg. Narodil sa v ňom Immanuel Kant. V roku 1946 sa stal súčasťou Sovietskeho zväzu, a základňou ruskej Pobaltskej flotily. Od vstupu okolitých krajín do EÚ je Kaliningrad izolovaný medzi Poľskom a Litvou.

Kaliningradská kríza

Po rozpade Sovietskeho zväzu zostal Kaliningrad takpovediac opustený, a dostal sa do ekonomickej, politickej, a spoločenskej krízy, najmä kvôli odtrhnutiu od „matičky Rusi“.

Región, v ktorom sa nachádza 90% svetových zásob jantáru, bolo hlavnou činnosťou poľnohospodárstvo a priemerný príjem na hlavu dosahoval až donedávna iba okolo 100 USD mesačne. Úpadok, ktorý nastal počas posledných 15 rokov, je zjavný: extrémne vysoká miera nezamestnanosti, a popredné miesto v počte infikovaných vírusom HIV/AIDS v Európe potvrdzujú nedostatok prítomnosti Moskvy v enkláve.


Celý text analýzy v anglickom jazyku bol uverejnený na portáli Café Babel v júli 2006.