Online založenie firmy: Námahu neušetríte

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

V Slovenskej republike možno novú firmu s právnou formou „spoločnosť s ručením obmedzeným“ založiť dvomi spôsobmi: klasicky (návštevou príslušných úradov a odovzdaním potrebných formulárov) alebo elektronicky – prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

Pomer počtu úkonov, ktoré musí občan na Slovensku vykonať pri klasickej procedúre k počtu úkonov v elektronickom postupe je 5:15. Trojnásobne vyšší počet povinností vrhá tieň a zvyšuje stupeň asertivity voči eGovernment-u a využívaniu informačných a komunikačných technológií vo verejných službách.

Žiaľ, „kvázi elektronizácia“ zapísania novej spoločnosti do Obchodného registra SR je tak iba medveďou službou pre trend informatizácie podporovaný EÚ. Slovensko na rozvoj v tomto smere dostalo podporu z Bruselu v hodnote miliónov eur prostredníctvom Operačného programu informatizácia spoločnosti – OPIS.

Predsa len, poznám viacerých právnikov, ktorí túto službu napriek jej zdĺhavosti používajú. Smutné však je, že nateraz jedinou výhodou a motiváciou pre „prelúskanie“ elektronického postupu zostáva 50-percentná zľava na súdnych poplatkoch pri zápise firmy do OR SR.

Mám za to, že ak by boli poplatky v prípade papierovej a elektronickej formy pre zápis novej firmy rovnaké, nik by nemal dôvod používať elektronický spôsob.

Na záver, pre ilustráciu ponúkam popis krokov oboch procedúr:

Návrh na vklad spoločnosti s ručením obmedzeným klasickou (písomnou) formou:

 1. Spísanie potrebných dokumentov (najmä spoločenská zmluva, vyhlásenie správcu vkladu, …).
 2. Vyžiadanie si živnostenských oprávnení na živnostenskom úrade.
 3. Overenie dokumentov a fotokópií živností u notára.
 4. Podanie návrhu (osobne, poštou).
 5. Zaplatenie súdneho poplatku – 100% hodnoty v kolkových známkach.
 6. Spoločnosť  vznikla.

Návrh na vklad spoločnosti s ručením obmedzeným elektronickou formou, za pomoci tzv. zaručeného elektronického podpisu cez Ústredný portál verejnej správy:

 1. Spísanie potrebných dokumentov (najmä spoločenská zmluva, vyhlásenie správcu vkladu, …).
 2. Overenie podpisov a dokumentov u notára.
 3. Vyžiadanie si živnostenských oprávnení na živnostenskom úrade.
 4. Držba tzv. zaručeného elektronického podpisu (podrobnosti ohľadom získania, inštalovania a sprevádzkovania tvoria samostatnú kapitolu).
 5. Žiadosť o registráciu certifikátu na Ústrednom portáli verejnej správy (ďalej len „UPVS“) – inštalácia a použitie podpisovača D.Signer (jeho používanie a inštalácia nie je zložitá).
 6. Overenie Žiadosti o registráciu certifikátu na UPVS  u notára za poplatok – necelých 20,- € – Je to žiadosť, ktorou overujete, že vaše konto na UPVS je spárované s vaším zaručeným elektronickým podpisom.
 7. Odoslanie Žiadosti na Úrad vlády, ktorý je prevádzkovateľom UPVS. Čakáte na potvrdenie doručenia žiadosti.
 8. Skenovanie dokumentov potrebných na vznik s.r.o. do formátu .TIFF. Skenovať sa smie do maximálne 200 DPI, čiernobielo a v prípade viacerých strán ako „multi-page“; tzn. že ak má spoločenská zmluva viac strán, je to stále jeden dokument.
 9. Podpísanie zaručeným elektronickým podpisom všetkých naskenovaných dokumentov prostredníctvom programu QSign – inštalácia je bezproblémová, avšak používanie má svoje nedostatky. Program občas „padá“ a zle je vyriešený i spôsob ukladania podpísaného súboru, nakoľko sa súbor automaticky ukladá do nastaveného adresára. Je tu síce možnosť nastavenia uloženia do iného adresára, avšak pre bežného používateľa je ťažké nájsť túto voľbu.
 10. Podpísanie elektronického zápisového formulára .RTF.  Je nutné mať aplikáciu Microsoft Word (aj keď je formát .rft čitateľný v iných programoch), nakoľko si tento formulár pri pridávaní ďalších listín vyžaduje zapnuté makrá (v OpenOffice sa nedarí spustiť makrá). V tomto formulári je potrebné opätovne vypĺňať  údaje, ktoré sú už uvedené v spoločenskej zmluve. Ďalej je potrebné opätovne vypísať všetky živnostenské oprávnenia a mnoho iných duplicitne vyžiadavaných náležitostí podania.
 11. Prihlásenie do UPVS a preklikanie (minimum je 5 kliknutí) sa do Elektronickej služby, kde sa opäť duplicitne vyžadujú niektoré náležitosti (napr. obchodné meno, navrhovateľ a pod.).
 12. Vloženie súborov cez webové rozhranie. Treba si dávať pozor na to, že systém používateľa neupozorňuje na možnú duplicitu názvu obchodného mena, ktoré sa už v OR SR nachádza. Problémom pre orientáciu je tiež skrátená forma zobrazovanie názvov súborov – v tabuľke tak môžete uvidieť napr. iba časť textu „Listina, ktorou sa preukazuje ..“, zvyšok informácií nájdete až v poznámkach („hintoch“).
 13. Overenie a odoslanie podania cez UPVS.
 14. Čakanie na overenie systémom, či podanie nemá formálne nedostatky alebo či neobsahuje vírusy . V tomto štádiu systém zamieta mnoho podaní, pretože mnohí používatelia nevedia, ako správne skenovať dokumenty do TIFF súborov. Ak sa tak stane, bezprostredná reakcia používateľa je opätovné podanie, čím sa systém zahlcuje.
 15. Doručenie čísla účtu, kam používateľ zaplatí súdne poplatky so zľavou 50 percent.
 16. Spoločnosť  vznikla.

Autor je nezávislý expert pre oblasť informatizácie verejnej správy, používania platformy otvoreného zdrojového kódu (open source) a reformu byrokracie vo verejnej správe. V súčasnosti vyvíja projekt právneho informačného systému Legus.sk.