Dva druhy hraníc

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Ale predsa. Ako má človek-občan reagovať, ak dnes európsky premiér s masívnym demokratickým mandátom označí ľudí konkrétnej viery, keď už aj opomenieme, že utečencov, za neželaných a ich udržanie kdekoľvek inde za jedinú záruku bezpečnosti „našich“ žien?

V mnohých prípadoch vieme racionalizovať, na konci dní ale niektoré veci – nie všetky – nemajú odtiene, sú iba čierne alebo biele. Otázka potom stojí, ktorým činom dopriať výhodu interpretácie. Ktoré znesú viaceré perspektívy, intelektuálnu slobodu a roztopaš a ktoré odsúdiť takpovediac „na prvú“?

Snáh katalogizovať tie druhé bolo v spoločenskom úsilí nemálo. Túžba po skrotení zurvalosti ľudskej povahy priniesla Desatoro, Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a ďalšie už o niečo menej originálne kódexy. Žiadny ale plne nerieši každodenné dilemy. Napríklad: záleží na motivácii? Záleží na tom, či má premiér voči inovercom matafyzické výhrady, alebo mu – pod tiahou objektívnej zodpovednosti – ide o najlepší záujem krajiny? Ide o nedomyslenie alebo predvolebný kalkul zbavený balastu empatie? Možno z každého trochu?

Skromne si myslím, že sú momenty, kedy motivácia nie je faktor. Vôbec. Pátranie po pohnútkach môže byť zaujímavé, ale od istého bodu zabraňuje vidieť dôsledky. V tomto prípade spúšť vo verejnom priestore, na dlhý čas posunutie hraníc toho, čo je akceptovateľné v ignorancii, stigmatizácii a skratkovitosti, v predstavách, čo je prípustné v politickom zápase.

Sú totiž dva druhy mentálnych hraníc, hraníc chovania. Jedny, ktoré obmedzujú v hľadaní, rozmýšľaní, oddeľujú konformné od experimentu. Tie druhé držia pohromade zložitú spleť vzťahov a zákonitostí, ľudskú a spoločenskú integritu. Rozpoznať jedny od druhých nie je jednoduché, niekedy nevieme, ktorú z nich prekračujeme.

To, čo mnohí posmešne označujú za „politickú korektnosť“ je pre mňa z druhej kategórie. Pretože ak „politické“ chápeme ako narábajúce s mocou a „korektnosť“ ako limity tejto moci, tak vyjadrenia najmocnejšieho politika v krajine, ktoré v skupine jej občanov vyvolávajú strach o fyzickú bezpečnosť sú hranicou, ktorej zdolanie môže byť iba deštruktívne.