Rozhodovanie v rozšírenej Rade EÚ: Zhodnotenie faktov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

V skutočnosti najdôležitejší orgán Európskej únie Rada EÚ funguje bez väčších problémov a rozširovanie malo len mierny vplyv na tvorbu jej politiky.

V ich správe, ktorá vychádza z množstva údajov zo záznamov hlasovania Rady a z veľkého počtu rozhovorov, autorky uvádzajú, že veľa aspektov rozšírenia inštitúcií EÚ nebolo adekvátne spracovaných a posúdených. Ich analýza dáva hlbší pohľad na vplyvy rozšírenia a ukazuje, že táto inštitúcia skutočne čelí ťažkej úlohe, aby 25 (a v súčasnosti už 27) členských štátov dospelo  k dohode.

„Pre voličov je ťažké rozlíšiť, či sa vláda skutočne postavila proti návrhu, ktorý má doma len malú podporu, alebo či sa vláda chce iba skryť za vydaním formálneho stanoviska.“


Plné znenie správy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.