Rumunsko a Bulharsko odstraňujú prekážky vstupu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

deutsche bank research, dbr

 

Hospodárstvo Bulharska i Rumunska sa priaznivo rozvíja. V priebehu príprav na plánované členstvo v EÚ sa obe ekonomiky stali produktívnejšími a stabilnejšími. Medzinárodné ratingové agentúry v posledných rokoch postupne zvyšujú ich ratingy a väčšina z nich dnes radí Bulharsko a Rumunsko do kategórie „investičného stupňa“.

Obe krajiny vykazujú silný ekonomický rast. V Rumunsku sa hospodársky rast za obdobie 2001-2005 zvýšil na 5,5% ročne a v Bulharsku na 5,0% ročne. Ak budú obe krajiny pokračovať vo svojich stabilne a reformne orientovaných hospodárskych politikách, mali by byť schopné ďalej využívať svoj potenciál rastu na úrovni približne 5% ročne.

Verejné financie sú v dobrej forme. Rozpočty oboch krajín a dlhy verejných financií už roky spĺňajú relevantné Maastrichtské kritériá pre členstvo v eurozóne. Vládne dlhy majú klesajúcu tendenciu. Inflácia v oboch krajinách prekračuj Maastrichtskú hodnotu, no v rokoch 2006 a 2007 pravdepodobne klesne.


Celý text analýzy v anglickom jazyku bol uverejnený na portáli Deutsche Bank Research 11. mája 2006.