Sektor ropy a plynu na Ukrajine – čo ďalej?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Bane a prepravcovia, fabriky a šachty sa priamo alebo postrannými cestami spreneverili určitou „klikou“ pri moci. Byť zástupcom na akejkoľvek úrovni alebo predstaviteľom presadzovania práva v akejkoľvek hodnosti sa na Ukrajine stalo vysoko výnosným biznisom. Zdá sa, že korupcia prenikla týmto 20 rokov starým systémom ako utužovacie jadro. Úplatky, podplácania, vydierania dosiahli neuveriteľnú škálu a stali sa nevyhnutnou súčasťou každodenného fungovania Ukrajiny. Táto korupčná „choroba“ spravila z ukrajinských funkcionárov vyložených boháčov, čo zase naopak zaopatruje oddanosť sudcov, prokurátorov, mužov zákona a Berkutu vo všetkých odtieňoch.

Vyššie zmienené sa vo veľkom vynorilo po tragických a hrdinských udalostiach na majdanoch naprieč celou Ukrajinou. Stalo sa transparentne evidentné, že bez boja s korupciou nebude mať Ukrajina žiadnu budúcnosť.

A jednou z najdôležitejších sfér, kde korupcia roky na Ukrajine prekvitala, je ťažba ropy a plynu. Táto súčasť hospodárstva Ukrajiny má prvoradý význam pre blahobyt obyvateľstva, rovnako ako pre bezpečnosť celej krajiny. De iure, nerastné zdroje vrátane ropy a plynu patria ukrajinskému ľudu, ktorý je reprezentovaný štátom. Hlavným lovcom a kontrolórom týchto zdrojov je Národná akciová spoločnosť Naftogaz Ukrajina a jej štruktúry. Avšak prekvapivo je Naftogaz Ukrajina neustále v dlhoch a jej aktivity sú neblahé. Ľahko sa odvodí logický predpoklad, že peniaze sa jednoducho kradnú. Ale bez stanovenia konkrétnych obvinení alebo vytvorenia domnienok by sme mohli venovať pozornosť niektorým určitým osobitostiam spletitej operácie produkcie ropy a plynu na Ukrajine. Tieto osobitosti sa vzťahujú na elimináciu korupcie v tejto sfére a šlo by o:

  1. Nákup zariadenia a poskytovanie služieb pre sektor produkcie ropy a plynu sa uskutočňujú s krikľavým zneužívaním a porušením záujmu štátu. Z toho plynú násobne nadhodnotené ceny služieb a zariadení, vymáhanie úplatkov 50 % a viac, vydávanie licencií na rozvoj polí pochybným spoločnostiam, koncentrácia všetkých zámerov v jednom páre rúk atď. Živým príkladom je prípad s ropnými vrtnými vežami pre Chernomorneftegaz, keď v roku 2011 Naftogaz Ukrajina kúpil námornú vrtnú plošinu B319 za 220 miliónov dolárov od spoločnosti Standard Drilling. Cenu potvrdila nórska spoločnosť Ferncliff, ktorá je materskou firmou Standard Drilling. Zároveň podľa oficiálneho stanoviska Naftogaz Ukrajina sa veže odkúpili od lotyšskej spoločnosti Riga Shipyarrd za 400 miliónov dolárov. Osud rozdielu 180 miliónov dolárov je neznámy. A to je len jeden prípad v rokoch korupčných schém.
  2. Predaj tovarov na predstieraných aukciách pre určitú „privilegovanú“ skupinu firiem za podhodnotené ceny. Trh so zemným plynom, skvapalneným plynom a ropou sa prakticky zmonopolizoval v prospech „Janukovyčovej rodiny“ a jej blízkeho kruhu „priateľov“. V týchto schémach bolo priamo zapojených veľa štátnych úradníkov a zástupcov, a tak je finančná škoda, ktorú znáša krajina, obrovská.
  3. Už od počiatku nezávislosti Ukrajiny v roku 1991 sa rozvíjali a zlepšovali aktivity a schémy nelegálnej a čiastočne legálnej ťažby ropy a plynu a alokácie ropy a plynu. Zástupcovia na všetkých úrovniach a hlavy ropných a plynárenských podnikov premenili tieto ilegálne činnosti na veľmi ziskový biznis. Hlavné mechanizmy týchto korupčných schém – prevádzka nezapočítaných vrtov na poliach a takzvané spoločné aktivity pre prevádzke ropných a plynových vrtov. O druhom spomínanom – táto spoločná aktivita dosiahla neuveriteľný rozsah, obzvlášť vo sfére ťažby plynu a plynového kondenzátu. S každými novými voľbami sa viac a viac polí obsadzuje a distribuuje medzi ľudí pri moci. Pri tom sa prevádzka vrtov uskutočňuje mocou a prostriedkami ťažobného podniku a jeho subdivízií, zatiaľ čo novo pripojený „partner“ si len prisvojuje väčšie množstvo vyrobeného produktu prakticky bez investovania čohokoľvek do tejto činnosti, ku ktorej sa pripája. V tomto ohľade je veľmi ťažké odhaliť korupčné schémy. Na ukrytie korupčných schém sa používajú krivolaké metódy, ako napríklad, vytvoria sa špecifické programy rozvoja tejto pobočky a schvália sa na mnohých oficiálnych úrovniach, bezcharakterní vedci a inžinieri pracujú na základoch náležitosti týchto aktivít – a všetky tie fondy obohatia účastníkov týchto korupčných schém a na objektivizácii podozrivej sprenevery v tejto sfére.
  4. A hlavná vec: mánia dosiahnuť zisk „tu a teraz“, prechod štátnych ropných a plynárenských podnikov, ako napríklad Ukrnafta pod kontrolu súkromných firiem a osôb, kým samotná technológia produkcie zdrojov ropy a plynu vyhovuje korupčným schémam. To viedlo k faktu, že Ukrajina a jej šudia sú nielen zbavení prírodných zdrojov, ktoré vlastnia, a peňazí, ktoré tieto zdroje prinášajú do rozpočtu, ale aj k smutnému faktu, že pre budúce generácie jednoducho nič nezostane. Súčasná barbarská prevádzka ropných a plynových polí na Ukrajine neustále zvyšuje takzvané nedobývateľné zdroje ropy a plynu. V blízkej budúcnosti sa tieto zdroje môžu stať úplne nedostupné.

Boj proti vyššie zmieneným problémom očividne nemôže zlepšiť sektor ropy a plynu Ukrajiny len tak cez noc. Obzvlášť vo svetle, keď na agende sú niektoré iné záležitosti, jednou z nich ruský Gazprom a Ukrajina ako jeho „rukojemník“. A predsa, keď sa vnútri krajiny reorganizuje sektor ropy a plynu a znovunastolí poriadok, určitý medzinárodný „imperiálny“ tlak sa zvládne ľahšie. Taktiež je to v záujme Európy, keďže okolo 80 % ruského plynu sa do krajín EÚ prepravuje cez Ukrajinu. Spomínajúc na plynárenský konflikt Ukrajiny a Ruska v roku 2006 by aj Európa mala mať záujem o silný a transparentný sektor ropy a plynu na Ukrajine.

Autorka je doktorandkou na Katedre politológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jej výskum sa venuje vzťahom EÚ a Ukrajiny z hľadiska vplyvu zahraničných aktérov a kondicionality.