Slovensko ako nový členský štát Európskej únie: Výzva z periférie?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

FES, Partner

 

Autori publikácie Darina Malová, Erik Láštic a Marek Rybář z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského odpovedajú na otázky týkajúce sa integračných stratégií SR a adaptácie slovenských politických aktérov a inštitúcií na členstvo v Európskej únii. Zároveň sa zaoberajú problematikou vzťahu medzi kvalitou demokracie na Slovensku a prehlbovaním členstva SR v Európskej únii.


Celú publikáciu si môžete v .pdf formáte stiahnuť na tejto linke