Smútok po tragédii v Smolensku zjednocuje Poliakov a Rusov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

The Polish Institute of International Affairs

Smrť poľského prezidenta Lecha Kaczyńskeho a jeho sprievodu, v ktorom boli mnohí príslušníci poľskej elity, pri páde lietadla neďaleko Smolenska, viditeľne zmenila tón poľsko-ruských vzťahov. Pomohla tomu empatická reakcia vrchných ruských lídrov, najmä vyhlásenia prezidenta Dmitrija Medvedeva a premiéra Vladimíra Putina smerom k obyvateľom Poľska, ako aj efektívne aktivity ruských služieb a vyhlásenie dňa národného smútku v Rusku. Fakt, že sa ruský premiér osobne stal predsedom komisie vyšetrujúcej príčiny nešťastia, jeho príchod do Smolenska a účasť na rozlúčkovej ceremónii pri rakve s pozostatkami prezidenta Kaczyńskeho, bol v Poľsku pozitívne prijatý.

Bez pozornosti neostala ano spontánna reakcia obyvateľov Ruska. Pozorujú sa vyjadrenia smútku a solidarity, najmä v Smolensku a v mestách s poľským diplomatickým zastúpením, kde mnohí Rusi kladú kvety a zapaľujú smútočné sviece. V ortodoxných kostoloch sa konajú spomienkové omše. Katastrofa, a poľský smútok, sú hlavnou správou ruských médií. Od roku 1991 Poľsko nikdy nepriťahovalo v Rusku toľko pozornosti, to sa stretáva s pozitívnym prijatím. Viera, že spoločný žiaľ Poliakov a Rusov povedie k historickému zmiereniu, je dominantnou témou poľských médií, a názory spochybňujúce úprimnosť zámerov ruských autorít, či žiadajúce zhoršenie vzťahov s Ruskom, sú úplne izolované.

Smolenské letecké nešťastie 10.apríla 2010 vpísalo katyňský masaker do kolektívnej pamäte ruskej spoločnosti. Ruské médiá pochopili svojim spoluobčanom pochopiť dôležitosť tragédie spred 70 rokov, a symboliku súčasného nešťastia. Film Andrzeja Vajdu Katyň, zobrazujúci okolnosti masakry z roku 1940 a utrpenia rodín zavraždených dôstojníkov, bol v hlavnom vysielacom čase vysielaný štátnou televíznou stanicou Rossija, ktorá pokrýva 90% ruskej populácie, zatiaľ čo Pervij Kanal vysielal dokumentárny film o tejto vražde.

V súčasnej atmosfére môžu politické elity oboch krajín zistiť, že je ľahšie odsunúť historické bremeno z poľsko-ruských vzťahov. Pomohlo by, ak by boli katyňské obete rehabilitované ruským systémo spravodlivosti, a ak by bola Poľsku poskytnutá plná dokumentácia tohto zločinu. Zdá sa, že ruská vláda stále viac chápe, že odhaľovanie stalinských zločinov ju nijak nepoškodí. A v Poľsku existuje vôľa vhodná na konečné uzavretie historických otázok vo vzťahu s Ruskom, a pre spoluprácu na vytváraní Európy zbavenej pocitov krivdy.