Správna idea, dobré načasovanie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Barnier však popritom dokázal čosi viac – vysvetlil Američanom, že silná a stabilná Európska únia nemusí byť len fikciou, ale je reálnou možnosťou na uskutočnení ktorej by mali mať záujem aj Spojené štáty. Dobré načasovanie návštevy eurokomisára v USA bolo pritom kľúčovým faktorom, ktorý môže viesť k úspešnému naplneniu jeho misie.

Budovanie stabilnej Európskej únie a eurozóny v nej nie je šprintom, ale maratónom – to bolo ústredným posolstvom prejavu komisára Barniera v americkej obchodnej komore vo Washingtone. Barnier vyslovil nádej, že po technickej recesii príde koncom roka 2012 v EÚ k oživeniu vďaka krokom na stabilizáciu ekonomiky, ktoré jednotlivé krajiny ale i Únia ako celok podnikajú. Kríza v eurozóne, ktorá k tejto recesii viedla, nie je pritom spôsobená nesprávnosťou celej idey jednotnej meny ale chybným presvedčením, že monetárna únia múže fungovať bez únie rozpočtovej. Podľa Barniera kroky vo finančnej regulácii, ktoré sa podnikajú teraz mali fungovať už desať rokov, to jest hneď pri zrode jednotnej meny.

Po ustátí krízy, prečkaní recesie a naštartovaní hospodárskeho rastu ponúka však eurozóna ako i celá EÚ perpsektívu stabilného partnera, z ktorého budú mať osoh aj USA. Stabilizácia a naštartovanie rastu v EÚ, ktorá je pre Spojené štáty trhom s 22 miliónmi firiem a polmiliardou potencionálnych zákazníkov je aj v záujme Washingtonu. 60 rokov stability po dvoch svetových vojnách, ktoré vzišli z európskeho územia sú dôkazom, že stabilita na európskom kontinente je jedinou možnou alternatívou. Európska únia, jednotný trh a jednotná mena sú pritom krokmi pri uvádzaní tejto alternatívy do života. V mene jej uskutočnenia sa európske štáty dobrovoľne zriekli časti svojej suverenity a podnikajú kroky smerom k politickej integrácii.

K tomu, aby sa situácia v Európe stabilizovala však môžu prispieť aj Spojené štáty uplatňovaním regulačných opatrení na finančných trhoch. Unilaterálny prístup v tejto oblasti nie je riešením – jediným správnym prístupom je medzinárodná spolupráca, presviedčal Barnier.

Posolstvo jeho návštevy – výzva k medzinárodnej spolupráci namiesto unilaterálneho prístupu v oblasti finančnej regulácie – nemusí pritom zostať v súčasnosti v Spojených štátoch bez odozvy. Posledné, čo vláda Baracka Obamu pred blížiacimi sa prezidentskými voľbami potrebuje, je prehĺbenie problémov v eurozóne a EÚ. Naopak, posilnenie kúpyschopnosti Európanov by bolo vítanou správou pre exportné záujmy amerických firiem a z toho vyplývajúce následné zvýšenie zamestanosti by zas nepochybne posilnilo nádeje na znovuzvolenie súčasného prezidenta. Takže nielen kvôli ideovej blízkosti – súčasná americká administratíva je Barnierovým myšlienkam určite viac prístupná ako izolacionisti v Tea Party – ale aj z taktických príčin majú návštevy európskych pedstaviteľov podobné tej Barnierovej zmysel. V súčasnosti viac ako kedykoľvek predtým – a nevedno či nie aj viac ako kedykoľvek po prezidentských voľbách v novembri 2012. 

Autorka je redaktorkou World Business Press Online vo Washingtone