Svätožiara a NBS

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Náhodnému čitateľovi možno z času na čas odpustiť, ak z médií nadobudne pocit, že za všetko zlo môžu nevolení úradníci z Bruselu. Aby sa ale na Komisiu vyhovárala Národná banka Slovenska je predsa len trochu nevkusné.

Prípad pamätnej mince k 1150. výročiu príchodu Konštantína a Metoda na územie Veľkomoravskej ríše je od začiatku nešťastný. Vydávanie pamätných či zberateľských euromincí je sympatická možnosť, ktorú štátom, ktorých menou je euro, dávajú európske zmluvy. Pravidlá ako na to, sú potom upravené v ďalších normách. 

Väčšina ľudí o tom ani netuší, nie že by ešte mala prehľad, aké mince a k akej príležitosti vydávajú iné štáty. Ne-numizmatikom je to vcelku jedno a mince predtým, než po pár dňoch opustia ich peňaženku, nijak zvlášť neštudujú.

NBS najprv na verejnosť komunikovala, že pristúpila k úprave pôvodného návrhu preto, lebo „v rámci pripomienkového konania požiadala Európska komisia a niektoré členské štáty o odstránenie niektorých symbolov z návrhu mince v rámci uplatňovania princípov náboženskej neutrality, a to konkrétne o odstránenie svätožiary a krížov z pália.“

Kritika, ktorú tento zásah (teraz bez ohľadu na to, kto je jeho pôvodcom) vyvolal, sa dala asi ľahko predvídať. Vychádza z citlivosti na symbol, ktorý je pevnou súčasťou metapríbehu nášho priestoru. Väzba na európske dejiny je tiež nespochybniteľná.

Rovnako ako je pochopiteľná kritika, je pochopiteľná aj pripomienka zo strany členských štátov. Ktoré to boli, sa spočiatku tajilo. Človek ale nemusí byť až tak zbehlý v politickej geografii, aby si vedel domyslieť, ktorá krajina je na sekulárnu povahu štátnej moci a jej občiansky charakter, citlivá najviac. 

Čo je ale pochopiteľné menej je, prečo prehodnotenie svojho rozhodnutia a schválenie pôvodného návrhu so svätožiarou a krížmi, odôvodnila Banková rada NBS „zmenou postoja Európskej komisie (EK) zo dňa 20. augusta 2012, ktorú EK uviedla dňa 22. novembra 2012 v tlačovej správe svojho zastúpenia na Slovensku.“

Tým NBS len pokračuje v dezinformácii, smerujúcej k tomu, že na odstránenie náboženských symbolov tlačila Európska komisia, čoby nevolený technokratický orgán, plný svojvoľných a ignorantských úradníkov.

Keďže ale predmetné stanovisko Zastúpenia EK na Slovensku mám v mailovej schránke, je zrejmé, že v ňom nie je o „zmene postoja“ ani zmienka. Nemôže byť, pretože ním Zastúpenie len reagovalo na skoršie zavádzajúce správy a zdôrazňovalo, že Komisia v tomto prípade iba posúva návrhy vizuálov mincí členským štátom, ktoré ich môžu pripomienkovať.

Je v poriadku, ak verejná inštitúcia pod verejným tlakom prehodnotí svoj postoj, je ale slušné takýto krok aj korektne zdôvodniť. Napríklad tým, že nechcela ísť do konfrontácie v rámci pripomienkového konania. Teraz do nej ísť bude musieť a to za oveľa prísnejšieho verejného dohľadu.