Ukrajina a EÚ : Udržať krok

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

transitions online, tol

Kým sa Viktor Juščenko pripravuje na prevzatie úradu ako víťaz prezidentských volieb na Ukrajine, stojí za to preskúmať bezprostredné následky „Oranžovej revolúcie“ vo vzťahu k pozícii Ukrajiny v širšom európskom kontexte. Diplomatické úsilie v Kyjeve počas posledných týždňov ukázalo, že Európska únia je naozaj schopná formulovať spoločnú zahraničnú politiku – prinajmenšom na svojej východnej hranici. Svojou rýchlou a vecnou reakciou na zmanipulované voľby a zneužitie demokratických procedúr počas prezidentských volieb vo svojom blízkom zahraničí EÚ zaujala principiálny postoj k hodnotám demokracie a rovnosti, a odmietla krátkodobý prístup k regionálnej politike.

Zmeny, prebiehajúce na Ukrajine, sú v skutočnosti z väčšej časti dôsledkom rozšírenia EÚ k ukrajinským hraniciam, pretože Poľsko, Maďarsko, Slovensko a sedem ďalších krajín sa v máji 2004 stalo novými členskými krajinami EÚ. Významná úloha, ktorú zohrali prezidenti Poľska a Litvy, dvoch nových členských štátov, pri rokovaniach a hľadaní mierového a demokratického riešenia krízy na Ukrajine, odhalila, že EÚ zaujala nový, proaktívny prístup. Spolu s diplomaciou Vysokého predstaviteľa EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Javiera Solanu táto dynamická zainteresovanosť signalizovala silný záväzok podporovať demokratické procesy v susednej krajine.

Túto novú diplomatickú iniciatívu privítali najmä odvážni Ukrajinci, ktorí trávili noc čo noc stanovaním v uliciach svojho hlavného mesta, ale aj tí noví členovia EÚ, ktorí zdieľajú skúsenosti Ukrajiny s nedávnou autoritárskou minulosťou v tieni komunizmu. Policy Association for an Open Society (Politické združenie pre otvorenú spoločnosť) – sieť 23 nezávislých centier pre politiku zo strednej a východnej Európy a strednej Ázie – združuje think-tanky z nových členských štátov EÚ i krajín Spoločenstva nezávislých štátov. Udalosti v Kyjeve upevnili našu vieru v dôležitosť zdieľania skúseností našej histórie a aplikáciu kľúčových hodnôt demokracie, rovnosti a pluralizmu do našej zahraničnej politiky. Iba prostredníctvom takéhoto prístupu si môžeme zabezpečiť, aby stará mentalita studenej vojny, kde „sféry vplyvu“ prevažovali nad národným sebaurčením, neobmedzovala ambície krajiny na slobodu a zvrchovanosť.


Celý text analýzy v anglickom jazyku bol uverejnený na stránke Transitions Online 12. januára 2005.