Ukrajina a Rusko – odlišné politické smerovanie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

open democracy

 

V 90. rokoch boli Ukrajina a Rusko kvázidemokraciami s autoritárskymi črtami. Okolo roku 2001 začali smerovať k zvyšovaniu despotizmu. Potom sa ich cesty rozdelili. Trajektória Ukrajiny sa počas a po „oranžovej revolúcii“ koncom roka 2004 posunula smerom k demokracii. Rusko prezidenta Vladimíra Putina sa zatiaľ stalo plnokrvným autoritárskym štátom.

Prečo sa Putinovi podarilo nastoliť diktatúru, zatiaľ čo ukrajinský prezident Leonid Kučma v tom zlyhal? Hoci záleží aj na rozdielnych osobnostných predpokladoch a štýle vodcovstva, odpoveď spočíva aj v inštitucionálnom dedičstve oboch krajín a rozdielnych prístupoch k zmene.

Sovietsky zväz bol impériom, no Ukrajina a Rusko zaujímali v imperiálnej štruktúre odlišné postavenie. Ukrajina bola objektom imperiálnej nadvlády – periféria – a po rozpade Sovietskeho zväzu zostala bez fungujúceho štátneho aparátu a skúsenej elity. Rusko bolo subjektom tejto nadvlády – metropolou – a zdedilo imperiálny štátny aparát a vysoko kvalifikovanú elitu. Ukrajine chýbali štátne inštitúcie a ich absencia ju donútila k reforme.


Celý text analýzy v anglickom jazyku bol uverejnený na portáli Open Democracy.net 17. augusta 2006.