Ukrajinci si zaslúžia našu podporu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Keď Slovensko v roku 1998 v poslednej chvíli nastúpilo na rozbehnutý vlak do Európy, necestovalo ako čierny pasažier. Ak sme chceli doraziť až do Európskej únie, museli sme prijať demokratické pravidlá, trhové hospodárstvo aj európsku legislatívu. Vďaka úsiliu celej krajiny sme uspeli a dnes sme rovnocenným členom Únie. Patríme do spoločenstva založenom na spoločných hodnotách.

Pred bývalými štátmi Sovietskeho zväzu teraz stojí podobná výzva. Hoci dnes v hre nie je ich členstvo v Únii, môžu s ňou nadviazať užšie vzťahy. A čo platilo pre nás, platí i pre ne. Ak chcú s Úniou podpísať Asociačnú dohodu a dohodu o voľnom obchode, musia splniť politické, ekonomické aj administratívne podmienky. Summit Východného partnerstva, ktorý dnes začína vo Vilniuse, by mal ukázať, ako na tom  sme s plnením vzájomných záväzkov.

Gruzínsko a Moldavsko sú na dobrej ceste parafovať dohody s Európskou úniou. Úspech môže byť o to dôležitejší, že tieto krajiny veľkosťou podobné Slovensku dokázali zatiaľ ustáť tlak svojho silnejšieho suseda – Ruska. Naopak, zblíženie s Úniou sa stalo problematické pre Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, ale aj nášho suseda, Ukrajinu. Napriek dlhodobému úsiliu Únie  ukrajinskí politici nedokázali rozhodnúť o prepustení opozičnej političky Júlii Tymošenkovej a  vláda na poslednú chvíľu odmietla podpísať s Úniou dohody, ktoré parafovala ešte vlani.

Rozhodnutia v Kyjeve môžu poškodiť Ukrajinu aj Úniu. Ukrajina stratí možnosť dostávať viac európskej pomoci,  liberalizovať podmienky pre 30 percent svojho vývozu a z dlhodobého hľadiska zvýšiť svoje HDP o 2–8 percent. My prichádzame o príležitosť obchodovať a investovať za našimi hranicami s väčšou právnou istotou a za výhodnejších podmienok. Pre Slovensko je ukrajinský obrat zvlášť poľutovaniahodný, keďže proeurópska Ukrajina znamená viac stability na našej východnej hranici, viac príležitostí pre slovenské firmy, ale tiež napríklad viac istoty v oblasti  energetickej bezpečnosti. Únia aj Slovensko však môžu nateraz prísť o čosi ešte dôležitejšie: o suseda, ktorý zdieľa rovnaké hodnoty.

Keďže politici v Kyjeve sa nedokázali vyrovnať so symbolom selektívnej spravodlivosti naznačili tak, že Ukrajina nie je celkom pripravená na pevnejší zväzok s Úniou. Tá by ju však nemala penalizovať. Únia je spoločenstvom trvalých hodnôt a slobodných rozhodnutí, na ktorých je tiež založená naša susedská politika. Naša ponuka pre Ukrajinu stále platí a dúfam, že bude platiť dlhšie ako volebné obdobie ukrajinského parlamentu či prezidenta.

Ukrajinci v týchto dňoch demonštrujú proti rozhodnutiam svojich politikov. Protesty na kyjevskom „Euromajdane“ a v ďalších mestách si zaslúžia našu podporu. Európske dvere totiž nie sú otvorené primárne pre politikov, ale predovšetkým občanov vrátane Ukrajincov.

V decembri bude Európsky parlament rokovať o tom, čo môže Únia ponúknuť obyvateľom krajín v našom susedstve v rokoch 2014 až 2020. Kľúčovým je Nástroj európskeho susedstva, ktorý má pomôcť práve v rozvoji demokracie a spolupráce v našich partnerských krajinách. Ako spravodajca  Európskeho parlamentu pre  tento nástroj som presvedčený o tom, že Únia by mala dbať nielen o vzťahy na medzivládnej úrovni, ale v prípade susedských krajín  čoraz viac o vzťahy s občianskou spoločnosťou.   

Trvalé reformy prichádzajú zdola, nie zhora. Aj na Slovensku museli občania v roku 1998 zvoliť novú vládu, aby sa rozbehla európska integrácia. Ukrajinci musia slobodne určiť hodnoty, ktoré má ich krajina vyznávať a cestu, ktorou sa má vydať.

Eduard Kukan je poslancom Európskeho parlamentu za SDKÚ-DS a členom zahraničného výboru.