Útok medveďa

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Krátka rekapitulácia.

Tu by sme mohli skončiť. A pokračovať až po nemeckých parlamentných voľbách, ak sa stane zázrak, a zmena pri kormidle v Berlíne prinesie zmenu politického kurzu, alebo sa stane nepravdepodobné, a nový silný mandát posilní odvahu Angely Merkel krízu riešiť, nie odsúvať. To by platilo v prípade, ak by Schäubleho trvanie na zmene zmlúv bolo iba zdržiavacou taktikou. Hoci snahu odsunúť všetko dôležité na obdobie po septembri nemožno vylúčiť, tak jednoduché to nebude.

Takzvaný prvý pilier bankovej únie (spoločný dohľad a pravidlá) sa možno podarí vytvoriť do konca roka. Aj bez zmeny zmlúv. Európska centrálna banka bude môcť rozhodnúť o reštrukturalizácii problémových (systémovo dôležitých) bankových domoch v eurozóne. To však nerieši základný problém, kvôli ktorému mala banková únia vzniknúť: prerušenie bludného kruhu medzi krachujúcimi bankami, a napätými verejnými financiami „periférnych štátov“ (pričom hranice „periférie“ sa povážlivo posúvajú). Bez spoločného rezolučného fondu (dočasne suplovaného trvalým eurovalom) a spoločnej garancie vkladov sa nepodarí zlepiť fragmentovaný finančný sektor eurozóny. To znamená, že menová únia bude v krátkodobom horizonte opakovane ohrozovaná relatívne malými krízami (Cyprus, potenciálne Portugalsko…), v strednodobom horizonte neudržateľná.

Zmena zmlúv je komplikovaný, časovo náročný proces, s neistým výsledkom. Ak chce únia fungovať efektívnejšie a demokratickejšie, v konečnom dôsledku sa k nemu bude musieť odhodlať (druhou možnosťou je samostatný právny základ pre krajiny „ochotné sa hlbšie integrovať“ – nech už to znamená čokoľvek). No podmieňovať ním opatrenia, ešte prednedávnom označované za nevyhnutnú podmienku prežitia eurozóny, môže znamenať len jedno. Skrytý nezáujem pokračovať v tejto menovej únii, s týmito členmi.

A tu sa dostávame k ponaučeniu z príbehu. Slovensko hrá v diskusiách o budúcnosti eurozóny najčastejšie podľa nemeckých nôt. Zároveň však podporujeme vytvorenie bankovej únie. Čo robiť v tomto prípade? Zabudnite na povery. Pri útoku medveďa je ľahnúť si na zem a hrať mŕtveho skutočne hlúpa taktika. Mohli by sme povedať priam strategická chyba.

(Metaforu o medveďom útoku som si požičal od nemenovaného, dobre informovaného priateľa – týmto mu samozrejme ďakujem…)