Už Vás dostali sociálne média? Ešte nie? Určite to príde…

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Počas prezentácie jej tímu som sa pristihol pri úvahe o tom, čo všetko nám vlastne sociálne médiá priniesli. Z pozície nervózneho rodiča, ktorý len s nevôľou akceptoval fakt, že veľká časť dňa jeho ratolestí sa točí okolo médií typu Facebook, Twitter či Youtube, cez obdobie, keď sme spolu s ďalšími komisármi s veľkým rešpektom a obavami zo straty súkromia vstúpili do tohto neprebádaného „sveta“, až po súčasnosť. Dnes jednoducho akceptujeme fakt, že sociálne médiá sú súčasťou nášho života, s celou svojou transformačnou silou a vplyvom na spoločnosť, demokraciu a schopnosťou robiť veci efektívnejšie. Aj ja dnes často chatujem s občanmi na Twitteri napr. o výzvach Európskej občianskej spoločnosti, snažím sa zdieľať svoje názory prostredníctvom podcastov alebo odpovedať na náročné otázky našich pracovníkov. Hoci sociálnych platforiem a ďalších nových foriem komunikačných prostriedkov je stále viac, domnievam sa, že v tejto oblasti sme ešte len na začiatku….

Počúvajúc spomínanú prezentáciu tímu Neelie Kroes, bol som veľmi rád, že kvalitou aj štýlom prejavu sa naši experti môžu porovnávať s tými najlepšími odborníkmi v Sillicon Valey, ktorú som mal možnosť navštíviť minulý rok. Pokrok v tejto oblasti je nezadržateľný. A pritom nie je tomu tak dávno, čo som musel v Európskej komisii bojovať za zachovanie pilotnej sociálnej platformy Yammer, ktorú v našej inštitúcii presadilo pár nadšencov z generálneho riaditeľstva pre komunikáciu. Yammer stále slúži svojmu účelu – využíva ho približne 9000 európskych úradníkov, ponúka rady v rôznych oblastiach, umožňuje rýchlejšiu orientáciu, zabraňuje duplicite apod.

Odborný tím Neelie Kroes posunul myšlienku spolupráce prostredníctvom platforiem na ešte vyššiu úroveň. Uvedomili si, že noví, najmä mladí zamestnanci európskych inštitúcií, sa automaticky po príchode pýtajú, na akú platformu sa majú prihlásiť. V rámci generálneho riaditeľstva pre informačné technológie (DG CONNECT) preto zaviedli platformu Jive, ktorá ponúka široké spektrum nástrojov tímovej spolupráce. Za všetky uvediem jeden príklad: návrh správy generálneho riaditeľa DG CONNECT generálnej tajomníčke EK o tom, ako dosiahnuť viac s menšími zdrojmi (myslím, že veľmi dobre ovládajú moje portfólioJ) Pôvodný draft zverejnili na Jive, pričom každý zamestnanec generálneho riaditeľstva mal možnosť ho online okomentovať. Pozitívne ma prekvapilo, koľko veľmi dobrých nápadov vygenerovala táto „kolektívna online diskusia“. Samozrejme, o konečnom znení predmetnej správy rozhodol generálny riaditeľ, ale využitie platformy na jej konzultáciu prinieslo bohatšie ideové spektrum a jednoznačne posilnilo tímového ducha. Ďalšie príklady z uvedenej prezentácie jasne demonštrovali, že prostredníctvom sociálnych platforiem v pracovnom tíme môžete prísť k odpovedi na práve riešený problém z miest a od kolegov, z/od ktorých by ste to vôbec nečakali, napr. od sekretárky, ktorá predtým pracovala na IT pozícii v start-upe alebo od účtovníka, ktorého koníčkom je práve oblasť, z ktorej pochádza Váš „akútny problém“.

Kľúčom k úspechu tohto nového prístupu je podpora a aktívna účasť top-manažmentu, motivácia zamestnancov prichádzať s novými inovačnými nápadmi, prekonanie úzkeho rezortizmu a ochota rešpektovať pravidlá rozhodovacieho procesu.

Z hľadiska členských krajín, a teda aj Slovenska, je v tomto kontexte potrebné dostatočne efektívne implementovať eGovernment a postupne prechádzať na elektronické služby v rámci verejnej správy. Efektivita a viditeľné zníženie nákladov sú v tomto prípade nepopierateľné. Uvediem pár čísiel. Zavedenie elektronických faktúr v Dánsku viedlo k súčasnému stavu, keď daňoví poplatníci týmto spôsobom ušetria ročne 150 miliónov  a podnikatelia 50 miliónov eur. Naštartovanie elektronického verejného obstarávania v Taliansku znížilo náklady o 3 miliardy eur. Ak by sa len elektronická fakturácia zaviedla naprieč celou EÚ, ušetrili by sme neuveriteľných 50 miliárd eur!!

Nie sú to len ekonomické dôvody, kvôli ktorým je potrebné zavádzať do praxe elektronické služby. Je potrebné uvedomiť si, že nám vyrastá generácia, pre ktorú je využívanie a podpora takýchto služieb prirodzené. Jediné, čo k tomu potrebujeme, je  prekonať prvotné obavy, využívať skúsenosti najlepších, aktívne podporovať priekopníkov v tejto oblasti a prispôsobiť systém našim potrebám. Viem, že to všetko je v našich silách. Prečo teda namiesto dlhého prechodného obdobia neuplatniť staré známe „just do it“ a nezačať hneď?