Vplyv Európskej únie na Srbsko je nadhodnotený

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Súčasná situácia v bývalej Juhoslávii je podľa autora zablokovaná rôznymi postojmi k návrhu Kontaktnej skupiny OSN pre Kosovo, proti ktorému vystupujú tak etnickí Albáci v Kosove, ako aj srbská vláda a Rusko.

Argumenty Európskej únie považuje za príliš slabé na to, aby prinútili Srbsko vzdať sa Kosova. Za alternatívu považuje udržanie súčasného nedefinovaného štatútu pod medzinárodným dohľadom. V otázke nezávislosti Kosova nestoja proti sebe len USA a Rusko, ale aj jednotlivé členské štáty EÚ majú na túto záležitosť rozdielne názory.

Jednostranná deklarácia o nezávislosti Kosova by sa mohla stať precedensom pre ďalšie republiky bývalej Juhoslávie s etnickými menšinami ako Bosna a Hercegovina a Macedónsko.

Vplyv Európskej únie na Srbsko v otázke Kosova je preceňovaný. „Žiadny politický predstaviteľ si nemôže dovoliť ‚pustiť‘ Kosovo hlavne vzhľadom na verenú mienku.“ Ďalšou príčinou je aj nedostatok vzájomnej dôvery vo vzťahu medzi Európskou úniou a Srbskom.

Navyše vzhľadom na inštitucionálnu krízu v EÚ, ktorá si vyžaduje ‚prestávku‘ v procese rozširovania, je jasné, že Európska únia nie je v súčasnosti schopná začleniť medzi seba Srbsko.


Rozhovor s Pierrom Hassom nájdete na tejto linke (FR).