Vstup balkánskych krajín do EÚ – hra s ohňom

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

café babel

 

Európska komisia jednala podľa očakávania. V máji vydala správu, že rozšírenie EÚ neprinieslo „ekonomický úspech“ len novým členským štátom, ale aj krajinám starej Európy. Nové pracovné miesta vznikajú od Krakowa až po Kodaň. Noví členovia sa pýšili významným rastom už pred svojim vstupom do EÚ a starší si neviedli o nič horšie od ich integrácie. A naviac, stále chýba náznak obávanej divokej migrácie do západných krajín EÚ.

Integrácia balkánskych štátov však nie je bez rizika. Ešte pred 10 rokmi bola Juhoslávia európskou bojovou zónou. Vyhliadky na členstvo v EÚ posilňujú vzájomnú solidaritu a zároveň ich posmeľujú na ceste za dôležitými reformami. Ekonomické výhody sú tiež veľkým lákadlom.

Vstup nových členov nie je len otázkou ekonomiky alebo bezpečnosti. Je to aj záležitosť princípov a hodnôt. Teraz máme historickú šancu opätovne zjednotiť Európu. Podľa autora je morálnou povinnosťou členských štátov otvoriť dvere novým členom, aj keď to môže byť v protiklade s ich ekonomickými záujmami. Ak sa prístupový proces balkánskych štátov zastaví, nebude to znamenať len nemorálne správanie voči bývalej Juhoslávii, ale aj destabilizáciu celého regiónu.

Plné znenie analýzy je dostupné v anglickom jazyku na tejto linke.