Vstup Bulharska a Rumunska do EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

CEPS, logo

 

Úvod

Deň pred rozhodnutím Európskej komisie o pripravenosti Bulharska a Rumunska na získanie členstva v EÚ od 1. januára 2007 (ktoré malo byť vynesené 16. mája 2006) je stále evidentnejšie, že EÚ spadla do svojej vlastnej „rétorickej pasce“, z ktorej sa len tak ľahko nedostane. Väčšina predstaviteľov EÚ a politikov by súhlasila, že štandardy vládnutia v oboch balkánskych kandidátskych krajinách zatiaľ nedosahujú úroveň EÚ, no každý vie, že EÚ teraz v tejto veci veľa nezmôže.

Prístupové príbehy Bulharska a Rumunska jedinečným spôsobom ilustrujú, ako EÚ robí dôležité (politické a právne) záväzky voči dvom budúcim členom nepripravená a v dobrej viere prijíma ich sľuby. Keď EÚ v roku 2002 oznámila svoje rozhodnutie o rozšírení „veľkého tresku“, Sofia a Bukurešť si vyžiadali záruky, že nebudú čakať dlho. A úspešne sa im podarilo presvedčiť EÚ, aby oficiálne súhlasila s veľmi konkrétnym harmonogramom rozšírenia, pričom ako protihodnota poslúžil prísľub, že okrem ďalších reforiem zmenia svoje systémy súdnictva a znížia úroveň korupcie.


Celý text analýzy v anglickom jazyku bol uverejnený na portáli Centra pre európske politické štúdie v máji 2006.