Vynález skazy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Podobná explózia by pred tisíc rokmi viedla v Európe k špekuláciam o konci sveta a obavám z Posledného súdu. Mayovia by sa kajali a prepisovali by kalendáre.

Dnes, v čase, keď si stále nevieme poradiť s takou úžasnou masou divokej energie, prepisujeme iba informačné tabule na letiskách. Výbuch islandského obra povedie k obrovským stratám leteckých spoločnosti, ktoré si ich nechajú preplatiť poisťovňami. Úsilie spojené s pokusmi prebookovať milióny cestujúcich do lietadiel obsadených inými cestujúcimi nám ukáže, či skutočne žijeme vo vysoko organizovaných spoločnostiach.

Keby sme dokázali získať energiu z informačného spamu, vizuálneho smogu miest zanesených bilboardami, alebo zo všetkých neúspešných herných levelov vo videohrách, boli by sme zúrivejší ako sopky. Naša spoločnosť si dnes vytvára mýtus informačnej civilizácie. Čim viac energie potrebujeme na našu vlastné fungovanie, tým viac sa naša vzájomná komunikácia mení na fádne paušály. V systéme, kde dve tretiny energie ovládať nevieme, je veľmi vratké budovať taký model spoločnosti, ktorý je postavený na náhodných technologických úspechoch.

Žijeme v dobe, keď sa pred Prírodou snažíme poistiť. Britský biológ Rupert Sheldrake vo svojej knihe Duša prírody písal o našom odcudzení k  prirodzenému prostrediu. Vo svojej teórii morfickej rezonancie naznačil vzťah medzi sériami prírodných katastrof. Séria zemtrasení od Haiti po Taiwan, prívalové dažde a vlny akoby upozorňovali, že Zem nie je iba nekonečným zdrojom bohatstva.

Od čias, ako romantickí básnici obdivovali živelnosť prírodných síl po zvrhnutie atómových nálóží na Japonsko sa náš vzťah k prírodným silám radikálne zmenil. Už ich neuctievame ako božské sily. Obťažujú nás, považujeme ich za vulgárne zdroje energie a pritom sú viditeľným vnútrom života.