Zase tá európska cenzúra

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Pôvodný včerajší nemecký článok z Deutsche Wirtschafts Nachrichten sa do slovenčiny preklopil s názvom ohlasujúcim, že „EÚ chystá myšlienkovú políciu“. Dal na nájsť sociálnych sietiach s nasledovným komentárom:

„Na politické strany v EÚ bude dozerať "myšlienková polícia". Ak nebudú strany hájiť "hodnoty EÚ", dostanú po prstoch. Aspoň tak by si to predstavovali socialisti v európskom parlamente.“

Hovorí o údajné kontroverznom návrhu Komisie, ktorý vystavuje európske, rozumej trans-národné, politické strany, hrozbe pokút. Tými sú napríklad Strana európskych socialistov, ktorú poznáme najmä z príbehu o (ne)členstve strany Smer alebo Európska ľudová strana, ktorá prichýlila zatiaľ tri naše pravicové strany.

Pokutovať sa má podľa článku, ak strany: „nebudú rešpektovať "základné práva definované EÚ"“. Toto má vyvolávať strach z cenzúry voči politickým oponentom a odporcom európskej integrácie, ako je napríklad Nigel Farage. Mimochodom, toho musela nedávno pre jeho vlastnú bezpečnosť chrániť polícia v škótskom pube.

„Odporcovia však návrh považujú za zvlášť nebezpečný, najmä v súčasných napätých časoch a upozorňujú na fakt, že základnou hodnotou demokracie je právo slobodne vyjadriť svoj názor“, čítame v článku ďalej.

V takýchto článkoch samozrejme zo zásady nespomíname, o aký návrh presne ide, božeuchovaj ho ešte v online médiu nalinkovať. Pátranie po originály musí byť predsa pre čitateľov napínavé, zábavné a najmä poučné.

V tomto konkrétnom prípade to bol Európsky parlament, ktorý v roku 2011 požiadal správou ľudoveckej poslankyne Komisiu o predloženie návrhu o jednotnom právnom štatúte európskej politickej strany a európskej politickej nadácie. Keďže ide o vnútornú organizáciu EP, Komisia vyhovieť musela, urobila tak v septembri 2012. Pravidlá si ešte bude schvaľovať EP a členské štáty.

Nechajme procedurálne otázky, späť k podstate. Obe inštitúcie (EP a EK) si myslia, že by európske politické strany mali vo svojom programe, činnostiach, ako aj činnostiach svojich členov rešpektovať zásady, na ktorých EÚ stojí podľa litery jej základnej zmluvy. Konkrétne ide o

rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti, demokracie, ľudských práv a základných slobôd, zásady právneho štátu a rešpektovanie menšín.

Vskutku otrasná požiadavka od organizácií financovaných z európskeho rozpočtu. Navyše od strážnych psov verejného priestoru dobre vieme, že európsky rozpočet sú najmä peniaze daňových poplatníkov. Tých istých daňových poplatníkov, ktorí v priestore, v ktorom žijú, majú neodňateľné právo považovať tieto koncepty za samozrejmé.

Ak by si teda napríklad európska politická strana do svojho politického programu napísala, že by možno predsa len tie menšiny (dosaď ľubovoľnú) mali splynúť s väčšinou, minimálne by mohla prísť o časť peňazí a label eurostrany. Podobne ako keby sa jej dokázali prešľapy vo vlastnom financovaní a nakladaní s finančnými prostriedkami.

Európsky parlament má pri tom zvážiť vážnosť, trvanie, stupeň vedomého zavinenia a kroky k náprave, ktoré strana urobila. Musí jej umožniť prezentovať vlastný pohľad. Pokuta má mať odstrašujúci účinok, ale nemá presiahnuť 10 % ročného rozpočtu európskej politickej strany.

Možno nakoniec nie je naškodu pripomenúť, že na Slovensku hrozí politickej strane rozpustenie, ak svojimi stanovami, svojím programom alebo činnosťou porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy.