Zbavia nás inteligentné siete súkromia?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Budúcnosťou energetiky sú inteligentné siete. Z pohľadu zákazníkov by mali priniesť najmä schopnosť mať spotrebu elektriny pod kontrolou. Nižšie účty. Ich súčasťou sú i inteligentné merače – do 10 rokov by mali byť v 80 % domácností EÚ.

Elektromery nezískali prívlastok “inteligentné” samoúčelne. Každé zapnutie spotrebiča sa uloží do databázy, ku ktorej by mal mať prístup predovšetkým distribútor elektrickej energie. Vie, kedy perieme, kedy varíme, či kedy sledujeme televíziu.

Na základe využívania elektriny počas konkrétneho časového intervalu sa dá vyskladať precízna mozaika o našom živote a každodenných zvyklostiach. Existuje však i riziko: Ak inteligentný elektromer spozoruje, že “míňame” oveľa menej než zvyčajne, údaj o nízkej spotrebe môže byť napríklad priamou pozvánkou pre zlodejov. V lepšom prípade, údaj o väčšom odbere impulzom pre marketingové oddelenie distribútora, že je čas ponúknuť “lepšiu” tarifu.

Zdá sa, že problém inteligentných sietí si postupne uvedomuje i EÚ. V novembri minulého roka Komisia zriadila pracovnú skupinu “Smart Grids“, ktorá má vyriešiť problém neexistencie spoločných štandardov a pravidiel. Okrem iného i v oblasti ochrany spotrebiteľa. Svoje prvé zistenia má predniesť v júni a ak pôjde všetko dobre, legislatíva by mohla byť na svete do dvoch rokov.

Uvidíme, či sa EÚ poučila z obdobného problému počas rozvíjania webu a interaktívnych internetových služieb. Otázka ochrany súkromia sa začala riešiť “ex post“, najmä s príchodom komisárky Viviane Redingovej, no takmer o dve dekády po termíne.

Inteligentné merače sa montujú v európskych domácnostiach už niekoľko mesiacov, v Taliansku už niekoľko rokov. No Brusel má stále šancu ošetriť súkromie za menej než 20 rokov. Uvidíme, kedy sa mu to podarí. Dnes je však zrejmé, že menej ako 5 rokov to už nebude.

Autor je editorom pripravovaného portálu energia.sk.