Zobuďte talent v mladých ľuďoch!

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

10 sekúnd. Presne10 sekúnd trvalo Thomasovi Edisonovi vynájdenie žiarovky. Za presne rovnaký čas ako tu sedíme, úžasný človek zmenil históriu. Krátka chvíľa, avšak predchádzaná rokmi príprav a tisíckami chýb. Toto je len jeden príklad, no moja hlavná otázka pre Vás dnes znie: Je dnešná mládež pripravovaná a podporovaná pre jedinečné príbehy a momenty objavov ako bol tento?

Vážený pán predseda, dámy a páni,

vážení delegáti,

Je to pre mňa skutočne česť hovoriť dnes tu na Valnom zhromaždení OSN za mladých ľudí zo Slovenska. Čo by som dnes chcela zdôrazniť je problém všeobecného fenoménu nízkych očakávaní od mladých ľudí.

Edison začal rozvíjať svoje laboratórium, keď mal 10 rokov. Zakladateľka amerického Červeného kríža, Clara Barton, začala s ošetrovaním, keď mala 14 rokov. George Washington sa stal vo veku 16 rokov vynikajúcim zememeračom. Historik Friedrich Heer to okomentoval takto: "Mladí muži a ženy ako oni, neboli v danom období ničím výnimočným.“ Avšak dnes sú ľudia v ich veku považovaní IBA za tínedžerov a väčšina dospelých je skeptická voči ich schopnostiam. Moja otázka je prečo?

Mládež tvorí približne 50% svetovej populácie. Vidíme na našej ekonomike, že polovica populácie je momentálne v najproduktívnejšom veku? Byť mladý je v súčasnosti vnímané ako nebyť dostatočne schopný. Dovoľte mi teda dať Vám otázku: Ako staré je podľa Vás slovo tínedžer? Väčšina ľudí by povedala 500 alebo 200 rokov. Odpoveď je, že prvý zdokumentovaný záznam slova tínedžer pochádza z roku 1941… a to nie je ani 100 rokov dozadu. Pre mňa to bolo dosť neuveriteľné.

Ešte viac neuveriteľná je však radikálna zmena vo využívaní mladých rokov. Do 20. storočia existovali len 2 kategórie: deti a dospelí. Deliaca čiara medzi týmito dvomi skupinami bola vymedzená mierou zodpovednosti a nezávislosti. Ale akú zodpovednosť nesú tínedžeri dnes? A môžeme sa vôbec baviť o nezávislosti? Veľmi často mám dojem, že sa mrhá obrovským ľudským potenciálom. Ako to môžeme zmeniť?

Dnes to tu už odznelo a musím pripustiť, že veľmi častou odpoveďou je zvyčajne slovo "vzdelanie". Myslím, že sa všetci zhodneme na fakte, že vzdelanie je dôležité… Ale vzdelanie nemôže znamenať len inštitúcie. Svetoznámy expert na kreativitu a vzdelávanie, Sir Ken Robinson, si získal moju pozornosť rozmýšľajúc o mojej generácii mladých ľudí na Slovensku, no taktiež mimo mojej krajiny. Na úplnom začiatku jeho prezentácie sa spýtal: „Ako by sme mali vzdelávať mládež, aby zaujala miesto v hospodárstve 21. storočia, ak nemôžeme predpovedať ani to ako bude hospodárstvo vyzerať na konci nasledujúceho týždňa?“ Diplom už nie je viac zárukou dobrej práce a mládež musí začať rozmýšľať v iných dimenziách. Čo je však tá potrebná zmena?

Veľmi často počujeme ako výhovorku finančnú situáciu vo vzdelávacom systéme, ktorý skutočne potrebuje zlepšenie.. Viete, nie som právnička, ani ekonómka… Som architektka, avšak jedna vec, ktorú ma architektúra naučila, slovami Jaimeho Lernera, je, že kreativita začína, keď z rozpočtu odseknete nulu. Takže ak je výhovorkou kríza, moja odpoveď znie, že je to ideálna príležitosť na prebudenie kreativity. A toto je môj odkaz Vám všetkým: Zobuďte talenty v mladých ľuďoch!

Vzdelávací systém zabúda na to, že by nemal byť len plný informácií. Vedomosti by nemali byť len informatívne, musia byť performatívne! Mladí ľudia ako takí sú plní energie a nápadov, preto by sa mal klásť dôraz na to, čo ja volám "3A" : analyzuj, adaptuj, aplikuj! Je to niečo, čo potrebuje každý, v ktoromkoľvek odvetví, pri akomkoľvek povolaní. ALE tieto zručnosti sa dostavia len vtedy, ak budeme mať šancu získať ich od niekoho skúsenejšieho a od niekoho, kto od nás bude mať vysoké očakávania. A to ste vy, generácia ktorá nám razí cestu.

Všetci vieme, že mládež je jednou z hlavných priorít generálneho tajomníka OSN. Ale je ešte niečo, o čo chcem požiadať vás všetkých tu: Je mládež rovnako aj vašou prioritou? Viete dôverovať mladým okolo vás?

Mládež ako priorita urobí zmenu jedine vtedy, ak ju budeme žiť. Nenechajte mládež byť prioritou len na papieri. Každý tým musí žiť vlastným spôsobom, vy ako rodičia, mentori, ako naše vzory. Pred týmto príhovorom som pracovala v priamom kontakte s mládežou z viac ako 40 národností a zistila som, že je tu niečo, čo máme všetci mladí ľudia spoločné: všetci sa najviac učíme od ľudí, ktorí od nás očakávajú najviac: od dospelých, ktorí nás majú za rovnocenných partnerov. Čím skôr teda začnete mladým ľudom dôverovať a dávať im zodpovednosť, tým skôr sa z nás stanú skutoční profesionáli.

Keď som na úplnom začiatku spomenula tých 10 sekúnd- momenty úspechu väčšinou trvajú len pár chvíľ, ale predchádzajú tomu roky príprav. Pripravme preto mladých na príležitosti, ktoré určite zažijú!

Dnes ráno, prichádzajúc do centrály OSN, som zazrela bežca, ktorý mal na tričku nápis "I was born ready". Ak je len jediná vec, ktorú by ste si mali zapamätať z tohto príhovoru, tak si prosím zapamätajte toto: Nečakajte na nás do určitého veku alebo dovtedy, kým si budete myslieť, že sme pripravení- my sme pripravení teraz!” Mládež je budúcnosťou každej krajiny.

Dajte nám šancu budovať tú budúcnosť.

Milena Dudášová reprezentovala Slovensko ako mládežnícka delegátka na Valnom zhromaždení OSN. Spolu s ďalšími mládežníckymi delegátmi z celého sveta predstavila tento príspevok členom sociálneho, humanitárneho a kultúrneho výboru 67. Valného zhromaždenia.