Zuby na vylámanie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Pracovná skupina zameraná na reformu hospodárskeho riadenia stále zápasí s časom. Septembrový termín zmeškala a októbrový sa nezadržateľne blíži. Stály predseda Európskej rady Herman Van Rompuy, ktorý je na jej čele po týždňoch mlčania pripustil, že to nie je až takou jednoduchou úlohou. „Diabol väzí v detailoch,“ vyhlásil uplynulý týždeň na bruselskej konferencii.

Z návrhu finálnej správy skupiny, ktorý získal EurActiv, je preto z obsahu cítiť veľkú dávku opatrnosti. Aby sa už nezopakovala septembrová blamáž, je v prvom rade dôležité najmä to, že dokument vôbec je. Konkrétnosť obsahu je preto trošku druhoradá. Koniec-koncov ide len o odporúčania, tak nech si ich lídri vysvetlia „po svojom“.

Správa sa zameriava sa na päť hlavných pilierov – fiškálnu disciplínu posilnením Paktu stability a rastu, širší hospodársky dohľad na skoré odhalenie makroekonomickej nerovnováhy, hlbšiu a širšiu koordináciu, rámec pre krízový manažment a silnejšie inštitúcie a zefektívnenie rozhodovacieho procesu. Teda pokryla všetky oblasti, na ktoré sa v uplynulých mesiacoch koncentrovali diskusie na národnej i európskej úrovni. Najmä potvrdila fakt, že nemožno mať deficit pod úrovňou 3 %, a pritom mať obrovské dlhy.

Najväčšia časť dokumentu sa týka sankcií. Doterajšie pravidlá zahŕňali aj tresty, nikdy však neboli uvalené, aj keď príležitostí bolo pred vypuknutím krízy niekoľko. Podľa Van Rompuyovej skupiny treba vytvoriť širšiu škálu sankcií, či už finančnej alebo politickej povahy s dôrazom na reputáciu.

Sankcie vzťahujúce sa na povesť členského štátu si skupina vyskúšala rovno v praxi. Grécku pripadla nemilá úloha a v texte vystupuje na viacerých miestach ako odstrašujúci príklad, či problém, ktorý odhalil trhliny v systéme. Gréci sa už veľmi ťažko niekedy zbavia nálepky „rozpočtoví klamári“. V dôsledku ich kreativity pri poskytovaní údajov, skupina navrhla, aby sa trestalo aj za opakované poskytovanie nekvalitných štatistík.

Detaily, ktoré najviac zdržiavali dokončenie správy skupiny vyriešili „elegantne“. Najmä, aby sa vyhli konfrontácii so stanoviskom Nemecka. Sankcie v podobe odoberania hlasovacích práv, ktoré Nemci presadzujú, zaradili do kontroverzných záležitostí, čo by si vyžadovali zmenu zmluvy.

Pokiaľ ide o požiadavku deviatich štátov, vrátane Slovenska, aby sa z dlhu mohli odpočítavať náklady na dôchodkovú reformu, skupina v tomto ohľade odporučila, aby sa vplyvu reforiem penzií na dlh a deficit venovala špecifická pozornosť. Aká? O tom nech zrejme rozhodnú lídri, podľa toho, na čo budú ochotní pristúpiť Nemci.

Čo však skutočne chýba odporúčaniam skupiny, sú „odmeny“ za disciplinovanosť. O niečom podobnom vo väčšej miere neuvažuje ani Európska komisia. Kríza v eurozóne ukázala, že keď ide do tuhého, problémy sa nedajú riešiť jednotlivo, ale je potrebná koordinácia.

Európske inštitúcie sa teda horlivo snažia využiť súčasnú situáciu a čo najviac posilniť svoj vplyv. Komisia by najradšej trestala všetko, čo sa v Európe mihne. Úsmevy vyvolal napríklad aj nedávny návrh exekutívy, aby sa našiel spôsob ako by sa mohli uvaľovať tresty ratingovým agentúram za to, že hodnotia priveľmi prísne a najmä v „najnevhodnejšom čase.

Únia chce veľa sankcií, no neponúka žiadnu motiváciu. Všade, kde sa to len dá, si vytvára nové „zuby“, ktorými by v prípade prešľapov, mohla pohrýzť. No s rastúcou nespokojnosťou ľudí pre úsporné opatrenia vlád, sú politici snažiaci sa udržať si priazeň voličov, čoraz citlivejší aj na náznaky, že by sa mali podriadiť vôli EÚ. V tejto atmosfére teda reálne hrozí, že Únia si síce brúsi zuby, no len zastrašovaním bez motivovania, a preto si ich s veľkou pravdepodobnosťou opäť vyláme.