Ako pochopiť euroskepticizmus? Medzinárodná konferencia v Bratislave povie viac o jeho zdrojoch a podobách

Komerčný obsah

ilustračný obrázok [Incamerastock / Alamy]

Ak má Európska únia zostať funkčnou pre svoje členské štáty a ďalej sa rozvíjať, potrebuje podporu občanov. Tá u nezanedbateľnej časti populácie buď úplne chýba, alebo prichádza len s veľkými výhradami.
Ako veľmi sú v občanoch zakorenené výhrady voči Európskej únii? Ktoré zaznievajú najčastejšie? Je euroskeptizmus na Slovensku rovnaký ako ten nemecký? V čom sa líši Lotyšsko od Bulharska?
Pochopiť euroskepticizmus do hĺbky musí byť prvým krokom v akejkoľvek snahe EÚ a členských štátov reagovať na obavy ľudí a hľadať u nich podporu pre prípadnú ďalšiu integráciu.
Práve k tomu má prispieť medzinárodná konferencia, ktorá sa v piatok (15. decembra) bude konať v Bratislave. Podujatie „Ako pochopiť euroskepticizmus“ je súčasťou medzinárodného projektu CODES pod vedením Anety Világi a Pavla Baboša z Katedry politológie FiF UK.
Výskumníci zo šiestich krajín v ňom skúmajú zdroje a prejavy euroskepticizmu v šiestich krajinách EÚ: v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Slovensku, Lotyšsku a v Bulharsku.
Konferencia odprezentuje analytické závery z desiatok diskusií so stovkami bežných ľudí. Bude sa tiež snažiť prísť s odpoveďami na otázky: Koho úlohou je vysvetľovať EÚ občanom? Zlyhávajú v tom inštitúcie EÚ alebo nerobíme dosť na úrovni členských štátov? Na konferencii vystúpia poprední akademici z oblasti výskumu postojov ľudí k európskej integrácii, zástupcovia európskych aj národných inštitúcií. Otvárací prejav prednesie uznávaná expertka na tému euroskepticizmu, Dr. Simona Guerra z Univerzity v Leicestri vo Veľkej Británii. 
Diskusný podklad ku konferencii o prvej časti projektu v anglickom jazyku: One union, two universes?  
Zhrnutie debát s občanmi zo všetkých zapojených krajín na EurActiv.sk „Mnohé tváre euroskepticizmu“.
Projekt CODES – Comprehending and Debating Euroscepticism podporila Európska komisia prostredníctvom program Európa pre občanov.
 
Kontakt pre novinárov:
Kristína KUBIŠOVÁ
EURACTIV.sk | Event & Project Coordinator
kubisova@euractiv.sk | +421 910 256 897