Hľadajú sa lídri pre inovácie v energetike

PROMOTED CONTENT

KIC InnoEnergy, inovačná platforma pre udržateľnú energiu pre Európu, hľadá partnerov na Slovensku. Univerzity, start-upy, podnikateľské inkubátory, ale aj existujúce firmy z oblasti energetiky sa môžu prihlásiť do 12. augusta 2016.

Úspešní uchádzači sa stanú súčasťou platformy KIC InnoEnergy, a získajú tak prístup k biznis tréningom, mentoringu zamestnancov a potenciálne aj k financovaniu. Zároveň budú fungovať ako lokálni zástupcovia platformy KIC InnoEnergy. Pozícia zástupcu v sebe obnáša identifikovanie a rozvoj sľubných nápadov v oblasti udržateľných energií, zapájanie investorov a priemyslu a organizáciu mentoringu členov komunity KIC InnoEnergy.

„Toto je jedinečná príležitosť pre rôzne subjekty, aby sa stali dôležitou súčasťou platformy
KIC InnoEnergy pre udržateľnú energiu,“ hovorí Christo Balinow, Business Development Manager KIC InnoEnergy pre Severnú Ameriku, Strednú a Východnú Európu and Stredný Východ. „Hľadáme subjekty zamerané na oblasť udržateľných energií, ktoré s nami zdieľajú nadšenie pre tento sektor, a chcú byť súčasťou skutočne veľkej myšlienky. Úspešní partneri budú kľúčovou hybnou silou pre podporu podnikania, inovácií a komercionalizácie ideí, ktoré menia svet energetiky.“

Uchádzačov bude KIC InnoEnergy posudzovať podľa ich doterajších aktivít a angažovania sa v lokálnej komunite zameranej na inovácie, ďalej podľa sily ich tímu a siete kontaktov, ako aj podľa možnej škálovateľnosti služieb (keďže rozsah aktivít sa do budúcnosti môže rozšíriť). Uchádzači o spoluprácu sa môžu zapojiť do výzvy vyplnením prihlášky a jej zaslaním na apply@kic-innoenergy.com.