Investovať a spájať: Summit regiónov a miest v Bratislave už o mesiac

Komerčný obsah

7th European Summit of Regions and Cities in Bratislava

Investovať a spájať - hlavné motto summitu regiónov a miest

Európsky výbor regiónov organizuje každé dva roky Európsky summit regiónov a miest, na ktorom sa schádzajú politici zo všetkých úrovní správy v Európe – miestnej, regionálnej aj európskej – spolu s expertmi a zainteresovanými stranami, aby diskutovali o politických opatreniach, ktoré ovplyvňujú každodenný život a podnikanie vo všetkých regiónoch EÚ. Tieto stretnutia pomáhajú zabezpečiť, že sa miestne skúsenosti zohľadnia v politike, ktorá bude mať vplyv na hospodárske, sociálne a územné vyhliadky Európy v nadchádzajúcich rokoch.

V roku 2016 sa summit bude konať 8. – 9. júla v Bratislave a jeho hlavnou témou bude potreba investícií a lepších cezhraničných spojení, aby sa mohol uvoľniť potenciál rastu, ktorý ponúka bohatá rôznorodosť európskych regiónov. Ambíciou EÚ je pomôcť podnikom a orgánom verejnej správy v celej Únii ľahšie dosiahnuť inteligentnejší, ekologickejší a udržateľnejší rast. Témy summitu sú ešte naliehavejšie, keďže výrazné rozdiely v investíciách medzi krajinami a regiónmi v EÚ pretrvávajú a Európska komisia sa usiluje zmobilizovať verejné a súkromné investície v objeme 315 miliárd EUR.

Približne 1 000 účastníkov 7. Európskeho summitu regiónov a miest bude diskutovať o tom, ako spojiť zdroje, spojiť nápady a spojiť ľudí, s cieľom vytvoriť napríklad digitálne hospodárstvo, energetickú infraštruktúru a regionálne a cezhraničné rozvojové stratégie.

Tohtoročný summit je oficiálnym podujatím slovenského predsedníctva Rady EÚ a jeho hostiteľmi sú Bratislavský samosprávny kraj a mesto Bratislava. Summit bude mať výrazný stredoeurópsky a najmä slovenský rozmer, ktorý sa prejaví aj v kultúrnych podujatiach a verejných diskusiách.

Viac k Summitu regiónov a miest sa dozviete tu. Program summitu je k dispozícii na tejto stránke.

Registrácia je otvorená! Registrujte sa na tejto linke.