KARPATSKÁ NADÁCIA ORGANIZOVALA KONFERENCIU O INVESTÍCIÁCH NA ROZVOJ VÝCHODNÉHO SLOVENSKA

KOMERČNÝ OBSAH: Tento obsah sponzoruje tretia strana.

Cieľom konferencie bolo prezentovať dopad finančnej pomoci poskytnutých na rozvoj občianskej spoločnosti a zhodnotiť prínos mimovládnych neziskových organizácií k rozvoju regiónu.
Na konferencii boli načrtnuté východiská pre dnešných firemných darcov v oblasti spoločenskej zodpovednosti, na príklade tém, ktoré sú v súčasnosti aktuálne na východnom Slovensku. Na konferencii boli prezentované aj výstupy výskumu, ktorý mapoval rozsah, charakter a dopad podpory poskytnutej pre región východného Slovenska za ostatných 15 rokov z domácich a zahraničných súkromných zdrojov. Jedným z dôvodov usporiadania konferencie bolo aj 15. výročie založenia Karpatskej nadácie.
Medzi odporúčaniami výskumu, ako a kam smerovať ďalšiu podporu pre región, patrí aj vylepšenie komunikácie medzi darcami a neziskovými organizáciami, či zjednodušenie postupu, ako sa podpora verejne prospešným organizáciám a projektom poskytuje. „Hlavným výstupom je podpora myšlienky
intenzívnejšej spolupráce firemných darcov a neziskových organizácií pri riešení miestnych potrieb, keďže tak sú efektívne využité miestne zdroje a budujú sa vzťahy“, povedala Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.
Medzi hosťami konferencie boli aj George F. Babcoke, prezident U. S. Steel Košice, s. r. o., Pavol Demeš, analytik German Marshall Fund-u, či Michal Vašečka, sociológ a spoluautor výskumuprezentovaného na konferencii.
Viac informácií o konferencii poskytuje Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie na tel.č. 0902 308 131 a na laura.dittel@karpatskanadacia.sk.

Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko už 15 rokov. Nadácia od roku 1995 podporila stovky projektov sumou viac ako 1 milión EUR. Poslaním nadácie je finančná podpora, poradenstvo a technická pomoc pre aktívnych ľudí a organizácie v tomto regióne, ktorým záleží na tom, aby sa tu žilo lepšie. Karpatská
nadácia sa aktívne venuje téme spoločenskej zodpovednosti firiem a firemnej filantropii. Výsledkom partnerstiev Karpatskej nadácie a obchodných spoločností je spoločná podpora východoslovenskej komunity s pridanou hodnotou lepšieho vzájomného pochopenia potrieb neziskového a komerčného sektora.