Mimovládne organizácie žiadajú ministra Sólymosa o zohľadnenie faktov k možnému rozširovaniu ťažby hnedého uhlia

PROMOTED CONTENT

Zástupcovia a zástupkyne prevažne mimovládnych organizácií žiadajú listom ministra životného prostredia Lászla Sólymosa o zváženie viacerých faktov pri posudzovaní možného rozširovania ťažby hnedého uhlia pri Novákoch.

Rozširovanie ťažby hnedého uhlia pred diskusiou o rozvojových programoch, ktoré vytvoria nové pracovné príležitosti a naštartujú dlhodobé aktivity v regióne preto považujú za cestu, ktorá nie je v súlade so smerovaním v rozvinutých krajinách v 21. storočí. Kúpele Bojnice totiž tvrdia, že otvorenie 12. ťažobného poľa môže podkopať ich deväťstoročnú tradíciu a ohroziť tak ich približne 300 súčasných a možných budúcich 1000 pracovných miest.

Inštitút environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia SR a Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR konštatujú v revízii výdavkov na životné prostredie z júla 2017, že postupné utlmenie výroby elektriny z uhlia prinesie zdravotné úžitky vo výške 500 mil. eur ročne a nižšie výdavky pre odberateľov elektriny o 100 mil. eur ročne. Z monitorovaných priemyselných firiem elektrárne v Novákoch spaľujúce domáce hnedé uhlie produkujú až 72 % oxidu siričitého a 8 % prachových častíc. Utlmenie ťažby by znížilo emisie CO2 o 5% a podporilo tak dosiahnutie klimatických cieľov do roku 2030, ktoré budú aj pre SR vyžadovať mimoriadne úsilie. Európska komisia (EK) navyše vyšetruje podnet Európskeho inštitútu pre ochranu spotrebiteľa a právny štát vo veci poskytnutia nelegálnej nepriamej štátnej pomoci pre HBP cez Slovenské elektrárne (SE) a poukázala na vysoké ceny energií pre domácnosti v SR a environmentálne škodlivú podporu výroby elektriny z domáceho uhlia na Slovensku.

Útlm ťažby hnedého uhlia je otázkou času – nie možností

Minister hospodárstva Peter Žiga v máji 2016 uviedol: „Osobne si myslím, že útlm baníctva je na Slovensku neodvrátiteľný.“ V roku 2017 tvrdí, že je pripravený debatovať aj o tom, že by sa prestalo dotovať skôr než v roku 2030, napríklad v roku 2025. Taktiež SE ešte v roku 2016 navrhli skorší útlm elektrárne Nováky.

Spravodlivá transformácia priemyselných regiónov sa už deje naprieč Európou. Napríklad vláda v Českej republike prijala strategický rámec hospodárskej reštrukturalizácie krajov10 a pracuje na súvisiacich akčných plánoch. EK zdôrazňuje, že okrem fondov EÚ je možné pre rozvoj regiónu využiť napríklad Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii.

Medzinárodná konfederácia odborových zväzov vo svojej správe12 uvádza, že je potrebné pre každý región pripraviť na mieru šitý prístup, spolupracovať s rôznymi aktérmi a mimovládnymi organizáciami na tvorbe politík a že skutočná voľba nie je v tom či prácu alebo životné prostredie, ale či oboje alebo ani jedno.

Juraj Melichár, koordinátor Priateľov Zeme-CEPA dodáva: „Sme pripravení pomáhať pri návrhu zmysluplného transformačného programu pre región. Momentálne je totiž najlepší čas na diskusie o riešeniach, ktoré nepodkopú dlhodobé pracovné miesta v regióne.“