Nadácia ZSE: Hľadáme partnera do Elektrárne Piešťany

PROMOTED CONTENT

Nadácia ZSE - Elektrárňa Piešťany

Elektrárňa Piešťany.

Elektrárňa Piešťany (EP) je zrekonštruovaná priemyselná pamiatka zo začiatku 20. storočia. Bývalá obecná elektráreň, zapísaná na zozname národných kultúrnych pamiatok, sa od jesene roku 2014 stala priestorom pre vzdelávanie, kultúru, spoločenské aktivity a stretávanie všetkých generácií. V súčasnosti funguje ako interaktívne centrum pre študentov, kde si môžu prakticky overiť teoretické poznatky získané na vyučovaní.

Vlastníkom budovy EP je Nadácia ZSE. Zámerom Nadácie je podporovať rozvoj vzdelávacích aktivít na témy ekológia, klimatické zmeny, globálne vzdelávanie trvalo udržateľný rozvoj, energetické inovácie tak, aby sa z Elektrárne stalo interaktívne, viacúčelové centrum oslovujúce všetky generácie.

Nadácia ZSE hľadá strategického partnera, ktorý bude dlhodobo rozvíjať vlastné vzdelávacie a rozvojové aktivity v Elektrárni Piešťany podporujúce dlhodobé priority a poslanie Nadácie ZSE. V rámci partnerstva poskytne Nadácia bezodplatne priestor Elektrárne, vrátane existujúceho vybavenia a nákladov na energie. Zároveň je Nadácia pripravená spolupodieľať sa na financovaní rozvoja a realizácie vzdelávacích aktivít v EP vo forme poskytovania grantov určených na tieto aktivity.

Návrhy je možné predkladať do 7. júla 2016.

Zámery je možné konzultovať počas konzultačného dňa 17.6.2016 v čase od 11.00 do 15.00 priamo v priestoroch Elektrárne Piešťany, kde budú k dispozícii členovia výberovej komisie. Svoj záujem o konzultáciu nahláste mailom na info@nadaciazse.sk najneskôr do 16.6.2016.

Odkaz na výzvu na predkladanie ponúk (PDF).

Odkaz na oficiálnu stránku Nadácie s výzvou.