Nový Kódex správy spoločností na Slovensku bude firmám odprezentovaný na CORPORATE GOVERNANCE FORUM 2017

PROMOTED CONTENT

Bratislava, 22. marec 2017 – Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (Central European Corporate Governance Association – CECGA) organizuje diskusné fórum, ktoré je tento rok zamerané na odprezentovanie nového Kódexu správy spoločností na Slovensku, platného od 1. januára 2017. S cieľom uľahčiť spoločnostiam prechod na nový, revidovaný “Kódex” sa jeho autori rozhodli odprezentovať princípy a reportovanie formou Vyhlásenia správy spoločností v jednotlivých tematických okruhoch, spojených s diskusiou.

V septembri 2015 boli na stretnutí ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk krajín G 20 v Ankare vydané aktualizované OECD princípy Corporate Governance. Na základe tejto skutočnosti Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (Central European Corporate Governance Association – CECGA) v spolupráci so zástupcami Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva hospodárstva SR, Burzy cenných papierov v Bratislave a Ekonomickej univerzity v Bratislave pristúpila k revízii Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku z roku 2008 a v októbri 2016 vydala revidovaný Kódex správy spoločností na Slovensku („Kódex“).

Revidovaný „Kódex“ vstúpil do platnosti 1.1.2017 a spoločnosti, ktoré sa prihlásili k dodržiavaniu princípov Corporate Governance budú po prvýkrát zverejňovať Vyhlásenie správy spoločnosti vo výročnej správe za rok 2017. So zámerom uľahčiť spoločnostiam prechod na nový „Kódex“ sa autori „Kódexu“ rozhodli odprezentovať jeho jednotlivé princípy a reportovanie formou Vyhlásenia správy spoločností na Corporate Governance Forum 2017, ktoré sa bude konať 6. apríla 2017 v priestoroch VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1 v Bratislave. Viac o tomto podujatí, ako aj kompletný program a podmienky registrácie sú uvedené na http://cecga.org/corporate-governance-forum-2017/.

Jednotlivé témy odprezentujú špecialisti na problematiku Corporate Governance, zástupcovia štátnej správy, ktorí sa podieľajú na implementácii odporúčaní OECD a Európskej komisie do národnej legislatívy pán Michal Kotlárik (generálny riaditeľ sekcie medzinárodného práva, MS SR), pán Andrej Naščák (štátny radca, odbor akcionárskych práv, MH SR) a pán Martin Peter (riaditeľ odboru bankovníctva, MF SR).