Partnerstvo, ktoré obstálo v lepších aj ťažších časoch – to je program spoločne pre región

Komerčný obsah

O finančnú podporu z tohto programu sa môžu uchádzať neziskové organizácie a miestne samosprávy z Košického a Prešovského kraja, v ktorých pôsobia zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností. Granty podporia projekty zvyšovania bezpečnosti vo všetkých oblastiach života, voľnočasové aktivity pre deti a mládež, ako aj environmentálne aktivity v maximálnej výške 2 500 eur. Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 15. januára 2018.Administrátorom grantového programu U. S. Steel Košice, s.r.o. je Karpatská nadácia. Od svojho otvorenia program podporil 95 projektov celkovou sumou viac ako 241 904,98 eur.
„Plne si v našej spoločnosti uvedomujeme, že hutnícka fabrika je dôležitou súčasťou tohto regiónu a že všetko, čo robíme, má naň dosah. Vďaka našim zamestnancom, ktorí tvrdo pracujú a pomáhajú firme byť úspešnou a vďaka partnerstvám s ďalšími ľuďmi a organizáciami, ktorým záleží na veciach verejne prospešných, dokážeme spoločne región rozvíjať,“ povedal pri otvorení 11. ročníka programu Scott Buckiso, prezident oceliarskej spoločnosti.
V minulom ročníku bolo podporených 6 projektov. Malých železničiarov potešili priestory v novej staničnej budove detskej historickej železničky v košickom Čermeli, obyvateľov obcí Jarabina a Hažlín nové oddychové zóny, milovníkov psov zase renovácia kynologického klubu Ľubovňan. Pribudla aj trojgeneračná komunitná záhrada v prešovskej Barličke a mladí dobrovoľníci z Domky sa pripravili na to, čo všetko dobrovoľníctvo ako životný štýl so sebou prináša.
„Jedenásty ročník nášho najstaršieho grantového programu, ktorý realizujeme v spolupráci s hutníckou spoločnosťou nepretržite už viac ako 10 rokov, je dôkazom zodpovedného partnerstva, ktoré pretrvalo napriek neľahkým časom a regiónu východného Slovenska prinieslo veľa príležitostí, nových skúseností, ale aj mnoho hmatateľných a viditeľných výsledkov,“ konštatovala Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.