Brexit: Čo sa udeje po aktivácii článku 50 (INFOGRAFIKA)

Lisabonská zmluva stanovila rámcový postup vystúpenia krajiny z EÚ. Článok 50 však neobsahuje veľa detailov, ako bude proces prebiehať.

Britský Institute for Government pripravil prehľad ďalších krokov a možnú časovú postupnosť. Ako upozorňuje inštitút, na rokovania o obsahu dohody o brexite bude mať Londýn a Brusel len dvanásť mesiacov.

  • 29. marec 2017: Britská premiérka informuje listom Radu o zámere odísť z Únie. List môže obsahovať detaily o plánovanom prístupe Británie k rokovaniam, ale nie je to povinné.
  • Marec-apríl 2017: Komisia zverejní (lebo nechá uniknúť) usmernenie s požiadavkami EÚ, ako majú rozhovory prebiehať a aký je očakávaný výsledok. Bude obsahovať návrh časového postupu (paralelné, alebo následné rokovanie o dohodách o odchode, a o vzájomnom obchode), názvy rokovacích kapitol, a niektoré hlavné priority.
  • Apríl 2017: Európsky parlament schváli nezáväznú rezolúciu, ktorou dá Komisii a členským krajinám najavo svoj postoj. Neskôr môžu nasledovať ďalšie (nezáväzné) rezolúcie.
  • 29. apríl 2017: Summit EÚ, na ktorom 27 členských štátov schváli usmernenie, teda odpoveď EÚ na britský list aktivujúci článok 50. Summit môže byť odložený na obdobie po francúzskych prezidentských voľbách.
  • Jún 2017: Summit Veľkej Británie a EÚ27 schváli postup rokovaní: poradie, v ktorom sa bude rokovať o jednotlivých otázkach, frekvenciu stretnutí, rozdelenie rokovaní do kapitol.
  • Jún-jeseň 2017: Komisia navrhne rokovací mandát, Rada ho bude schvaľovať. Predchádzajúce prípady (napríklad obchodné rokovania s Kanadou a USA) naznačujú, že to bude asi 20-stranový dokument, ktorý vymenuje ambície a priority EÚ pre každú z kapitol. Môže, ale nemusí byť zverejnený. Dátum schválenia mandátu v Rade bude závisieť od výsledku nemeckých volieb.
  • Jeseň 2017: Začnú sa rokovania o obsahu dohody, rozdelené na kapitoly venované špecifickým otázkam. Niektoré z jednoduchších kapitol môžu byť predbežne uzavreté skôr, no definitívne budú odsúhlasené až o úplnom uzavretí dohody. Rokovací tím EÚ je známy. Za britskú stranu bude rokovania viesť Olly Robbins. Ten si bude musieť zostaviť tím z ministerstiev zapojených do brexitu.
  • Október 2018: Rokovania musia byť ukončené najneskôr na jeseň nasledujúceho roku, aby mohol začať ratifikačný proces v EÚ. Ten bude trvať asi 6 mesiacov. Ak bude dohoda klasifikovaná ako „zmiešaná“ (teda: dotýkajúca sa kompetencií členských krajín), môže byť ratifikácia komplikovaná. Bude potrebný súhlas každého národného, v niektorých prípadoch aj regionálnych parlamentov.
  • Marec 2019: Ratifikácia dohody