Europoslanci chcú budúce vzťahy s Britániou po vzore asociačnej dohody s Ukrajinou

brexit

Rokovania o brexite sa blížia. FOTO-TASR/AP

Európsky parlament podporil myšlienku „asociačnej dohody“ v ukrajinskom štýle ako vzor budúcich vzťahov medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. Europoslanci sa tiež postavili za návrh dohody o vystúpení, ktorý predstavila Európska komisia.

„Vízia, architektúra do budúcnosti“

Poslanci v Štrasburgu tento týždeň schválili nelegislatívne uznesenie, ktoré navrhla Riadiaca skupina Európskeho parlamentu pre brexit, pomerom hlasov 544 ku 110.

Uznesenie poukazuje na jedinečnosť systému fungovania Únie, ktorý je založený na záväzných spoločných pravidlách, spoločných inštitúciách, ale aj spoločných mechanizmoch dohľadu, presadzovania predpisov a rozhodovania sporov.

Schválený text dodáva, že ani nečlenské krajiny, ktoré sú síce k Únii úzko pridružené a majú identickú legislatívu, nemajú také výhody a prístup na spoločný trh, ako jej členské štáty.

Guy Verhofstadt, ktorý má na starosti vyjednávania o brexite za Európsky parlament, počas utorňajšej rozpravy o uznesení uviedol, že ponúka „víziu, architektúru do budúcnosti“.

Únia má plán pre prechodné obdobie po brexite. Na ťahu je Británia

Prechodné obdobie by podľa dohody členských štátov malo trvať 21 mesiacov. V Británii má podľa predstáv Bruselu počas tohto obdobia platiť právo EÚ, vrátane jurisdikcie európskeho súdu.

„Mali by sme začať s asociačnými rokovaniami so Spojeným kráľovstvom, ktoré budú založené na štyroch pilieroch: obchod, vnútorná bezpečnosť, tematická spolupráca a vonkajšia bezpečnosť/obrana.“

„Som presvedčený, že Británia pochopí výhody takéhoto prístupu a hlbokého špeciálneho partnerstva,“ dodal.

Žiadne vyberanie hrozienok z koláča

V návrhu Parlamentu sa uvádza, že akýkoľvek budúci pakt so Spojeným kráľovstvom bude musieť rešpektovať integritu jednotného trhu Únie, colnej únie a štyroch slobôd tak, aby nenastalo „vyberanie hrozienok z koláča“ zákonov a odvetví Európskej únie. Mala by sa rovnako zachovať aj úloha Európskeho súdneho dvora.

To by však bolo v rozpore s „červenými líniami“ britskej vlády, ktoré tiež vylučujú, aby sa rozhodnutia súdu v Luxemburgu vzťahovali na Spojené kráľovstvo.

Tvrdý či mäkký brexit. Aké možnosti má Británia? (INFOGRAFIKA)

Európska únia a Británia plánujú po marcovom summite Európskej rady odštartovať rokovania o podobe budúcich obchodných vzťahov. V októbri by obidve strany chceli predstaviť finálny rámec určujúci vzájomné vzťahy po brexite. Aké sú možnosti?

Europoslanci tiež privítali návrh Dohody o vystúpení z dielne Komisie, ktorý bol uverejnený vo februári, a podporili jeho navrhované prechodné opatrenia. V tejto súvislosti zdôraznili potrebu zaistiť rovnaký a spravodlivý prístup k občanom Únie žijúcim v Spojenom kráľovstve a k britským občanom pobývajúcim na území členských štátov.

Parlament sa priamo nezúčastňuje na rokovaniach podľa Článku 50, no poslanci budú musieť ratifikovať akúkoľvek dohodu, ktorá vyplynie z rozhovorov medzi skupinou Michela Barniera „Brexit taskforce“ a tímom Theresy Mayovej.

Práva občanov a írska hranica

Vedúci predstavitelia Únie sa zídu v Bruseli budúci štvrtok na dvojdňovom summite Európskej rady. Predpokladá sa, že lídri podpíšu 21-mesačné prechodné obdobie, podľa ktorého si Spojené kráľovstvo zachová prístup k jednotnému trhu a bude do decembra 2020 prispievať do európskeho rozpočtu. Na tomto summite by sa malo tiež začať rokovať o budúcich vzťahoch medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom.

Komisia predstavila návrh dohody o brexite. Mayová ho „nikdy nepríjme“

V návrhu dohody o vystúpení Británie z EÚ predstavila Komisia záložný plán riešenia otázky írskych hraníc. Bývalý britský minister pre brexit David Jones hovorí o „anexii Severného Írska“ Európskou únou.

Práva občanov počas prechodného obdobia však zostávajú naďalej otázne. Otázny je aj spôsob, ako sa vyhnúť „tvrdej hranici“ zahŕňajúcej colné kontroly medzi Severným Írskom a Írskou republikou.

Komisia predložila aj návrh protokolu o Írsku a Severnom Írsku, ktorý obsahuje konkrétne riešenie umožňujúce zachovať spoluprácu medzi severom a juhom a zabrániť „tvrdej hranici“. Európsky parlament návrh privítal.

Britská vláda zároveň podľa poslancov musí zaistiť, že nedôjde k žiadnemu obmedzeniu práv, ktoré občanom garantuje Veľkopiatková dohoda.

Reakcie slovenských poslancov

Theresa Mayová však návrh európskej legislatívy okamžite odmietla. Varovala, že Komisia ohorzuje integritu krajiny a s týmto návrhom by „ nemohol súhlasiť žiadny britský premiér“.

„Vidím v pozícii Spojeného kráľovstva, pani premiérky Mayovej, dôraznú bezradnosť, oni by aj chceli ukázať zuby a dosiahnuť nejaké vážne veci. Nemajú to však premyslené, nemajú na to prostriedky,“ vyhlásil slovenský poslanec EP Eduard Kukan.

Podľa jeho kolegu z Parlamentu Branislava Škripeka (ECR) sa rokovania o vystúpení „uberajú omalším tempom ako obe strany očakávali“.

„Posledné kroky vyjednávača Barniera mali smerovať k urýchleniu procesu, no paradoxne, môžu mať opačný efekt. Som za pokojné rokovania s akcentom na dohodu, ktorá ochráni práva občanov EÚ v Británii,‟ uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR).

Premiérka Mayová prichádza s vlastnou víziou obchodných vzťahov s Úniou

Britská premiérka, Tereza Mayová, odmieta prijať posledný návrh Bruselu, ktorý by ponechal Severné Írsko v colnej únii. Chce, aby celá krajina vystúpila z jednotného trhu aj colnej únie, čo však naruší bezproblémové obchodné vzťahy s Európou.

Europoslankyňa Monika Beňová zdôraznila že „obchodné vzťahy medzi EÚ a Britániou sú najväčšie, čo sa týka rozsahu. Viac ako 50 percent tovarov a služieb sa vyváža z Británie do EÚ a naopak – viac ako 50 percent našich tovarov a služieb zas do Británie.“