Návrh “rozvodovej” dohody s Britániou v kocke

Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier (vľavo) a predseda Európskej rady Donald Tusk listujú strany návrhu dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie, 15. novembra 2018 [TASR /AP /Francisco Seco]

Európska únia zverejnila návrh 585 stranovej dohody s Veľkou Britániou o podmienkach jej vystúpenia. Obsahuje režim pre prechodné obdobie, ktoré umožní obom stranám pripraviť sa na obdobie po roku 2020.

Kľúčové časti sa sústreďujú na cieľ vyhnúť sa tvrdej hranici medzi Írskom a Severným Írskom, ochranu práv občanov a finančné aspekty „rozvodu“.

Najproblematickejšou sa v 17-mesačných rokovaniach ukázala írska otázka, najmä z obáv o ohrozenia základu mierových dohôd.

Hlavné body dohody:

Írska poistka (‘backstop’)

Dohoda obsahuje poistku pre Severné Írsko, ktorá garantuje, že tvrdá hranica nevznikne ani v prípade, že sa Veľká Británia a EÚ nedohodnú na režime po skončení 21-mesačného prechodného obdobia.

V snahe upokojiť Britov, ktorí vtedy nechcú svoju krajinu rozdeliť morskou hranicou, sa strany dohodli, že krajnom prípade vznikne po 2020 spoločný colný priestor medzi EÚ a Britániou.

  • Severné Írsko sa bude riadiť pravidlami jednotného trhu EÚ pre pohyb tovarov, vrátane poľnohospodárskych produktov.
  • Firmy zo Severného Írska budú môcť voľne obchodovať na jednotnom európskom trhu, keďže Veľká Británia bude v Severnom Írsku uplatňovať európsky colný kódex.
  • V dohode sa ale hovorí aj o tom, že Severné Írsko si ponechá neobmedzený prístup na britský trh.
  • Na žiadosť Londýna sa budú v Severnom Írsku uplatňovať aj európske pravidlá jednotného trhu s eklektickou energiou.
  • V spoločnom colnom priestore medzi EÚ a Britániou sa britské tovary budú dovážať do EÚ 27 beztarifne.
  • V záujme zachovania férového konkurenčného prostredia, sa budú naďalej uplatňovať pravidlá o štátnej pomoci, hospodárskej súťaži, zdanení, sociálnych a environmentálnych štandardoch.

Obe strany si ponechali čas do júla 2020, aby prišli s dohodou, ktorá nahradí írsku poistku. Ak jedna strana nebude vtedy pripravená, bude možné prechodné obdobie predĺžiť.

V ktoromkoľvek bode po uplynutí prechodného obdobia môžu obe strany povedať, že tieto nastavenia už nie sú potrebné, ale musia sa na takomto rozhodnutí zhodnúť.

Prechodné obdobie

Počas prechodného obdobia (31. december 2020) sa budú naďalej aplikovať európske pravidlá, čo dá firmám čas pripraviť sa na nový druh vzťahu.

Británia zostáva súčasťou colnej únie a jednotného trhu.

Británia bude mať naďalej prístup na jednotný trh, ale musí rešpektovať pravidlá slobodného pohybu aj pre služby, kapitál a ľudí.

Britská vláda stratí právo hlasovať v akomkoľvek rozhodovaní týkajúceho sa EÚ.

Občianske práva

Návrh zmluvy zachováva práva viac ako 3 miliónov občanov EÚ žijúcich v Británii a 1 milióna Britov žijúcich v EÚ.

Občania EÚ aj Veľkej Británie majú na oboch stranách rovnaké práva, vrátane práva na rovnaké zaobchádzanie.

Týka sa to všetkých občanov, ktorí prídu pred koncom prechodného obdobia. Zachovajú si právo na zdravotnú starostlivosť, penzie, sociálne benefity.

Účet za brexit

Britská vláda odhaduje finančné vyrovnanie s EÚ na 44 miliárd eur.

Riešenie sporov

Spory oboch strán bude riešiť spoločný výbor. Ak sa nenájde riešenie na tomto fóre, rozhodovať bude nezávislý arbitrážny panel.

Gibraltar

Dohoda obsahuje ustanovenia o španielsko-britskej spolupráci v oblasti práv občanov, tabakových a iných produktov, životnom prostredí, policajných a colných otázkach na hranici s Gibraltarom (územie na južnom cípe Španielska, ktoré je pod Britskou správou).

Hovorí aj o administratívnej spolupráci v daňových otázkach, boju proti podvodom, pašovaniu a praniu špinavých peňazí.

Britské základne na Cypre

Dohoda zaručuje neporušené práva pre 11 tisíc cyperských občanov, ktorí žijú a pracujú na brtiských vojenských základniach.

Bude sa na nich uplatňovať európske právo v oblasti daní, tovarov, poľnohospodárstva, rybolovu, veterinárnych a fytosanitárnych pravidiel.

Ďalšie body

Dohoda pokrýva aj stiahnutie sa Británie z Euratom (európskej zmluvy o jadrovej energii), ochranu duševného vlastníctva, vrátane obchodných značiek, ako aj viac než 3 tisíc chránených označení pôvodu potravinárskych produktov (feta, šampanské, parmská šunka a pod).

Budúce vzťahy

Obe strany musia ešte vyrokovať podobu budúcich vzťahov, najmä pokiaľ ide o obchodné otázky.

Mimoriadny summit

Mimoriadny summit Európskej únie o brexite sa bude konať v nedeľu 25. novembra.

Predseda Európskej rady Donald Tusk v pondelok potvrdil, že ak sa nič mimoriadne nestane, lídri 28 krajín Únie sa na summite v Bruseli stretnú 25. novembra o 09.30 h. Dovtedy budú mať jednotlivé členské štáty čas, aby 585-stranovú predbežnú dohodu o brexite analyzovali.

Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier však pripomenul, že cesta ku konečnému schváleniu dohody o brexite, ktorú včera schválila britská vláda, bude ešte dlhá.