Primátor Londýna a šéf Európskeho výboru regiónov: Samosprávy môžu zmierniť dôsledky brexitu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Prezident Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas a starosta Londýna Sadiq Khan [EPA-EFE/ Vickie Flores, Francoise Walschaerts]

Mestá a regióny v Spojenom kráľovstve aj v EÚ musia hľadať spôsoby, ako uľahčiť a zmierniť dôsledky brexitu na komunity, píšu v spoločnom komentári APOSTOLOS TZITZIKOSTAS a SADIQ KHAN.

Miestne a regionálne samosprávy v Spojenom kráľovstve a členských štátoch EÚ sa pripravujú na Vianoce a nový rok, aký ešte nezažili. Aj za normálnych okolností je sviatočné obdobie pre verejné služby mimoriadne náročné. Tento rok navyše fungujeme v krízovom režime v snahe zvládnuť pandémiu. Túto neľahkú situáciu ešte vyostruje brexit. Do konca prechodného obdobia chýba už len niekoľko týždňov a nádeje na riadnu obchodnú dohodu sa rozplynuli. Mnohé komunity budú znášať vážne dôsledky a narušenia. Otázkou je, kto stratí najviac a kedy a ako môžeme pomôcť. Jedno je však isté. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ nezabráni mestám a regiónom, aby naďalej udržiavali partnerské vzťahy budované štyri desaťročia a  aby sa snažili nielen zmierniť vplyv brexitu a aj posilniť spoluprácu pri spoločných výzvach.

Nikdy by sme nemali zabúdať na to, že predchádzajúce britské vlády pomohli vybudovať EÚ ako ju poznáme dnes – s demokratickým rozhodovaním, zákonmi, fondmi a programami. Tri a polročné rokovania sa však viedli skôr v duchu deštrukcie než budovania. Zazneli dokonca vyhrážky porušením medzinárodného práva. Rokovania boli pomalé, náročné, chýbala im vzájomná dôvera a boli motivované viac politickou ideológiou než ekonomickým pragmatizmom. Od regiónov a miest sa teraz očakáva, že budú znášať dôsledky. Nikto si však nemôže dovoliť ďalší kolaps regionálnych ekonomík, o to viac počas pandémie. Z prieskumu, ktorý uverejnila London School of Economics, a z iniciatívy UK in a Changing Europe vyplýva, že brexit bez dohody by mohol mať trikrát horšie dôsledky na hospodárstvo Spojeného kráľovstva než pandémia.

Štúdia Výboru regiónov EÚ ukázala, že vplyv na jednotlivé regióny EÚ27 sa bude výrazne líšiť. V súčasnosti je ešte príliš veľa neznámych, od obchodných tokov cez hraničné kontroly až po pochopenie toho, kto môže a nemôže pracovať a usadiť sa na našom území. V EÚ budú obzvlášť zasiahnuté odvetvia týkajúce sa potravín, dopravných prostriedkov, strojov a elektroniky. Regióny, ktoré sú obzvlášť zraniteľné voči narušeniu obchodu sú po celom kontinente – okrem všetkých írskych regiónov ide aj o niektoré regióny Poľska, Slovenska, Česka, Rumunska, Bulharska a Grécka. Samozrejme najzraniteľnejšie regióny sú v samotnom Spojenom kráľovstve vrátane Londýna, hoci ten je možno menej ohrozený. Je nevyhnutné, aby britská vláda, ako aj vlády členských štátov EÚ priebežne posudzovali regionálny vplyv a ponúkali primeranú finančnú podporu na ochranu živobytia a podnikov.

Keď si národní politici nevedia poradiť

Nová dohoda nám ukáže len to, na čom sa obe strany v súčasnosti môžu dohodnúť pod tlakom väčšej hospodárskej katastrofy než je pandémia. Dozvieme sa z nej pomerne málo o strednodobej a dlhodobej budúcnosti. Čo však môžeme urobiť? Toto je otázka, ktorú si musíme ako politickí predstavitelia miest a regiónov vždy klásť. Keď vrcholní politickí predstavitelia – tak ako teraz – zlyhávajú alebo si nevedia rady, je o to dôležitejšie, aby sa politici na regionálnej a miestnej úrovni snažili o zlepšenie situácie zdola nahor.

Miestne a regionálne samosprávy musia naďalej spolupracovať na budovaní odolných spoločenstiev, na podpore cestovného ruchu, v boji proti zmene klímy, pri udržaní cezhraničného obchodného toku a v téme migrácie. Brexit bude mať dôsledky pre všetky naše regióny a mestá, ktoré musia naďalej spolupracovať, sústreďovať odborné znalosti a hľadieť do budúcnosti aj bez formálneho podporného prostredia, ktoré poskytuje Európska únia. Nová skupina, ktorú nedávno zriadili regióny a mestá EÚ, je jednou z platforiem pomocou ktorej plánujeme úzko spolupracovať.

EÚ je svetovým lídrom, ktorý otázky udržateľného rozvoja a zmeny klímy zaradil pevne do medzinárodného programu. Z právneho hľadiska sa Únia zaviazala, že bude do roku 2050 uhlíkovo neutrálna. K tomuto záväzku sa pripája aj mesto Londýn. Prechod na udržateľný život s nízkymi emisiami CO2 budú vždy zabezpečovať miestne a regionálne samosprávy ako hnacia sila zmeny. Budúci rok sa bude v Glasgowe konať konferencia OSN COP 26. Túto príležitosť využijeme na upevnenie našich vzťahov, výmenu poznatkov a spoluprácu. Veríme, že je možné upevniť to, čo sme počas 47 rokov vybudovali ako členovia toho istého spoločenstva, a že si vieme vytvoriť osobitný vzťah. Spolupráca zvyšuje odolnosť a tá je v čase pandémie a zmeny klímy veľmi potrebná.

Brexit sa vždy chápal ako proces, nie ako náhla zmena. Aj po ukončení súčasnej poslednej fázy bude trvať mnoho rokov, kým sa vytvoria nové hranice a pochopíme, čo toto rozdelenie a jeho dôsledky budú znamenať pre nás všetkých a naše komunity.

Mestá a regióny v Spojenom kráľovstve a EÚ budú musieť pracovať bok po boku, hľadať spôsoby, ako uľahčiť a zmierniť dôsledky na naše komunity. Brexit nesmie brániť nášmu úsiliu pracovať na otázkach spoločného významu. Vyzývame ostatné časti spoločnosti v Spojenom kráľovstve a EÚ, aby postupovali tak ako my: aby sa zamýšľali nad tým, ako vytvoriť ambiciózne vzájomné vzťahy, ktoré by zodpovedali potrebám našich občanov a našej doby. Záujmy našich občanov najlepšie zastupujeme práve dialógom, kompromisom a multilateralizmom, nie nacionalizmom. V tomto duchu sme ako vedúci predstavitelia miest a regiónov odhodlaní spolupracovať po brexite i napriek nemu.