EÚ pozastavuje právne kroky proti Spojenému kráľovstvu

Krátka správa.

Európska komisia pozastavila súdne konania proti Spojenému kráľovstvu v súvislosti s implementáciou severoírskeho protokolu. Komisia ale dúfa, že sa nájdu riešenia.

Súdne konanie eurokomisia pozastavila po tom, ako vláda Spojeného kráľovstva vyzvala Úniu na odkladnú lehotu, informoval Irish Times. V rámci nej nebude EÚ pokračovať v právnom konaní a Spojené kráľovstvo sa tiež zdrží jednostranných krokov.

Vo vyhlásení Európskej komisie sa potvrdzuje, že je pripravená pokračovať v spolupráci so Spojeným kráľovstvom. Pokiaľ ide o návrhy uvedené v príkazovom dokumente, EÚ zváži všetky návrhy, ktoré rešpektujú zásady severoírskeho protokolu.

Viac sa dočítate na EURACTIV.com.